Exportera från Googles tjänster

Jag ville prova på Evernote som min eventuellt nya notebook och satt därför och funderade på om det var möjligt att få ut mina anteckningar från Google Keep – allt för att slippa skriva om alla mina anteckningar. Och det skall faktiskt vara möjligt. Google har nämligen en tjänst som kallas Google Takeout, vilket underlättar för all slags export från Googletjänsterna, inklusive Google Keep.

Så här gör du:

  • Logga in på ditt Googlekonto.
  • Besök Download your data.
  • Välj de produkter som du vill exportera (i mitt fall väljer jag enbart Keep).
  • Klicka på Nästa.
  • Välj att ladda ner uppgifterna som en zipfil.
  • Välj även hur du vill ha filen/filerna – det smidigaste är nog att de lägger upp det i din Google Drive. Men du kan även välja att få en hämtningslänk via e-post.
  • Nu får du vänta. Det kan ta allt ifrån 30 minuter till ett par dagar, beroende på hur mycket material du har. De flesta verkar få sitt material samma dag.

Nu får du först extrahera filerna i ditt zip-arkiv så att du därefter kan importera filerna till det program eller den webbtjänst som du vill använda. För Evernote hittar du instruktionerna här.

Noteringar: En smart idé är att innan en export rensa lite bland ditt material. Rensa bort inaktuella grejer och töm även papperskorgen – annars följer dessa med i en export. Jag lyckades själv inte lösa det för Evernote, men det systemet sätter starka begränsningar för import – funktionen med att exportera Googledata är fortfarande lika nödvändig i andra sammanhang.