Lästips om skolbibliotek, juni 2016

Här kommer månadens lästips om skolbibliotek. Eftersom det är juni och skolan snart tar ledigt, blir det bara tre tips denna gång. 

Skolbibliotekarie med pedagogiskt helhetsperspektiv

Denna ljudfil från UR Skola har ett par år på nacken, men har många intressanta inlägg kring hur man kan göra på skolbibliotek (främst grundskola), men den ger idéer att tänka vidare än bara böcker.

Ljudfil online eller nedladdningsbar  (30 minuter, tillgänglig till juni 2018)

Lärare och bibliotekarie i samverkan för elevers lärande

Skrivet av en nyligen pensionerad gymnasielärare, som länge arbetat med fokus på samarbete med skolbibliotek. Guided inquiry är fokus i denna artikel, ett sätt att arbeta med vägledd undersökning.

Blogg

Skolbiblioteket – en självklar NT-resurs

Skolverket beskriver hur ett gymnasium i Karlstad arbetar med gymnasiearbetet. Bland annat går alla redan i årskurs ett en grundkurs i informationssökning och källkritik, genomförd av bibliotekarien.

Skolverket

1 reaktion till “Lästips om skolbibliotek, juni 2016”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.