Skolbiblioteksplan – idéer och exempel

Tidigare har vi berättat om Sveriges biblioteksplaner för främst folkbibliotekens verksamhet. Däri finns ofta skolbiblioteken omnämnda, särskilt i de kommuner där skolbiblioteken är underordnade folkbiblioteken. Men planen för skolbiblioteken är ändå alltför ofta beskriven ur ett folkbiblioteksperspektiv, med tyvärr för lite fokus på den pedagogiska delen i ett skolbibliotek. Kungliga bibliotekets skrift Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 var inte en helt rolig läsning, men ger ändå en inblick i hur det stod till bara för ett par år sedan.

Riktlinjer och idéer

Skolbibliotek.se har i juni 2006 lagt upp en del förslag på vad ett skolbiblioteks mål skall innehålla. Den har några år på nacken, såklart. 2013 gav Skolbibliotek Växjö en nyare lista över dokument och lagar som är bra att tänka på när man upprättar en skolbiblioteksplan.

Ett tips är att utgå från kriterierna för Skolbibliotek i världsklass. För även om man inte tänkt söka den utmärkelsen så skadar det ju inte att sikta mot ett mål där skolbiblioteket är i världsklass?

Exempel

Det finns många skolbiblioteksplaner på webben (googla det!) men här är några som jag funnit och som har lite olika fokus i sina beskrivningar. Om ni vill ha en idé om hur ni skulle kunna lägga upp det, så finns här både bra och mindre bra varianter. Ni får själva avgöra vad som passar era skolbibliotek bäst.