Skolbibliotekens roll för elevers lärande

Wohoo!!! Jag upptäckte precis att det för en månad sedan släpptes en rapport från Kungliga bibliotekets Nationell biblioteksstrategi. Den handlar om Skolbibliotekens roll för elevers lärande och är en forsknings- och kunskapsöversikt för åren 2010-2015 om detta.

Äntligen får vi något ordentligt sammanfattat om vad som gäller ur ett forskningssammanhang. Det här är något som vi skolbibliotekarier behöver kasta oss in i – läs och begrunda. Ta sedan diskussionen och debatten och hjälp till att omskapa de skolor som ni befinner er på, eller grannskolan om er redan har bra förutsättningar.

För om vi som samhälle vill satsa på skolan och få bättre resultat, är det absolut nödvändigt att vi även inkluderar skolbiblioteket.

Läs mer

1 reaktion till “Skolbibliotekens roll för elevers lärande”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.