Mångspråkiga gymnasiebibliotek – projektrapporten är släppt

Nu har vi då äntligen fått den slutliga projektrapporten för Mångspråkiga gymnasiebibliotek i vår hand. Projektet genomfördes på tre gymnasieskolor i Gävle i samarbete med Internationella biblioteket och Kungliga biblioteket. 

Min granskning

Jag ser att det finns en del svagheter med rapporten, men den beror mest på att deras mål från början har varit rätt så enkelt beskrivna. Detta är inget fel i sig, men om målen hade varit tydligare uppställda kanske vi hade kunnat mäta resultatet bättre.

Målsättningen har varit:

 • Att det vid projekttidens slut ska finnas böcker på alla modersmål som är representerade på skolorna
 • Att ha ett etablerat samarbete med modersmålslärarna där biblioteksintroduktion eller bibliotekslektion erbjuds modersmålsgrupper på skolorna
 • Att ha synliggjort och tillgängliggjort gymnasiebibliotekens utbud av litteratur på olika modersmål för såväl elever som lärare
 • Att ha ett flytande bestånd mellan de tre gymnasiebiblioteken och att all modersmålslitteratur finns inlagd och sökbar i alla tre bibliotekskataloger

(Mångspråkiga gymnasiebibliotek 2017, sid 6)

Endast den första och den sista av punkterna kunde mätas med tydlighet. De övriga två handlade om att ”etablera samarbete” och att ”synliggöra utbudet”, men vilken nivå man skulle lägga sig på i detta arbete framgår inte av den ursprungliga målsättningen.

Den fjärde punkten är den som jag och många med mig upplever bör ha varit krångligast (bortsett från inköpandet som är en tuff process i sig när det handlar om mångspråk). För här har skolorna haft två olika bibliotekssystem, vilket lett till att de varit tvungna att lägga in materialet på flera ställen, för att lyckas med att ha ett flytande bestånd.

Jag tror att rapporten och projektet hade blivit bättre om man lyckats skapa bättre målbeskrivningar från start där resultaten var mätbara.

Mina erfarenheter

Men bortsett från denna kritik, så är det roligt att läsa materialet. Jag har hört det mesta innan, då jag lyssnat till gymnasiebibliotekarierna vid tre (sic!) tillfällen redan. Det som de då berättade gav mig inspiration och idématerial till att genomföra det på min egen skola, Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn, något jag också nu har gjort. Med böcker  på 28 språk är jag en god bit på väg till att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål – och detta är just vårt huvudmål – även om detta huvudmål är beroende av så mycket mer än enbart skolbiblioteket. Vi påbörjade vårt arbete för ett år sedan med fokus på mångspråkslitteratur och lättläst material. Våra mål har varit:

 • Det skall finnas minst en bok på 90 % av alla modersmål representerade på Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen
  • vid uppstarten hade vi på 5 av ca 35 modersmål (idag har vi på 28 av ca 35)
 • Det skall finnas minst 1100 böcker av 400 titlar inom Lättläst
  • vid uppstarten hade vi 850 böcker av 280 titlar, idag har vi 1047/370)
 • Vi skall i samarbete med högstadieskolorna få en gemensam hantering av mångspråkslitteratur, med målet att låna böcker mellan skolbiblioteken
  • samarbetet har påbörjats, tanken nu är att skapa ett gemensamt tänk kring placeringar i bibliotekssystemet, något som underlättar för oss som inte kan alla språken…
 • Öka lånen med 5% på böcker inom Mångspråk i jämförelse mellan läsåren 2015/16 och 2016/17
  • den slutliga statistiken har ännu inte tagits fram
 • Öka lånen med 5% på böcker inom Lättläst i jämförelse mellan läsåren 2015/16 och 2016/17
  • den slutliga statistiken har ännu inte tagits fram

Slutord

Läs rapporten – den ger mersmak och jag menar att varje skola av rang bör fundera på om vi inte borde göra mer för att öka läsandet. Borde då inte personer med andra modersmål inkluderas i detta?

/ Peter Rydén, bibliotekarie

Läs mer

1 reaktion till “Mångspråkiga gymnasiebibliotek – projektrapporten är släppt”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.