Skolbibliotek skall användas i undervisningen

Den 9 mars beslutade regeringen att skolbiblioteken skall vara en del av skolans undervisning och att det skall användas aktivt. Goda nyheter! Hela texten Hämtad ur Gymnasiets text, men den är i alla väsentliga delar samma i hela skolsystemet. Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn … Fortsätt läsa Skolbibliotek skall användas i undervisningen