Falska nyheter, filterbubblor och mediepåverkan (Konferensrapport från Göteborg 170516)

Vem vågar vi lita på!?! – om medier, trovärdighet och demokrati

Anette Novak, VD för RISE Interactive och journalist. Hon ledde den statliga Medieutredningen under 2015-2016.

 • Attention span
  Genomnsnittliga talartiden har enligt SVTs undersökning gått ner från en halvminut till 15 sekunder från 2000 till 2010. Troligen lägre idag. Det handlar om att få ut sitt budskap på allt kortare tid.

  1. 2000: 12 sekunder
  2. 2010: 8 sekunder
  3. Guldfisk: 9 sekunder
 • Informationsunderskott – bristen på fakta i medieutredningen. 43% upplever att det är ett informationsutskott (ofta – 9%, sällan – 34%)
 • Intellectual tribalism
  Det är enklare att ta information som bekräftar vår egen identitet och vår världsbild.
  Boktips: Anders Jonssons bok Garpar, gipskatter och svartskallar
 • Data som drivkraft
  • Det sensationella premieras i klickandet
  • Små grupper får allt för stort genomslag
 • Nytt att tänka på: Tidigare har man alltid tänkt att man som journalist behöver höra båda sidor. Men Facebooks algoritmer trycker upp material i våra flöden som gör att bilden blir mer skev.
 • Fake news
  ”Vi berättar det som andra inte vågar tala om”.
  Man använder nya ord som inte är lika negativt laddade (rasist > invandringskritisk)
  Fake news har en agenda som hotar vår demokrati. ATt undergräva journalistiken är en del i detta.
 • Media literacy är låg
  Mediemangfaldsutvalget i Norge – läs mer i Aftenposten
  Weinberg, Stanford University: studenter kunde inte tyda grundläggande information om innehåll på nätet.
  Även svenska Ipso har gjort en undersökning som bekräftar detta även i Sverige.
 • Medieutredningen talar om:
  • Demokratisk värdegrund
   Medieutredningen menar att statens medel skall fördelas enligt samma villkor. Staten är garant för människors lika värde samt för yttrandefrihet för alla.
  • En bredare mediepolitik
   Medieutredningar prioriterar snabb internettillgång, medialt civilförsvar, utredningar kring hot mot journalister samt skydd för medieanvändarna.
  • Visioner för framtiden
   Nytt offentligt finansierat mediebolag
   Högre status på mediepolitiken
   Nationell offensiv för MIK
   Politisk enighet – annars risk för massmediedöd

Läs mer: Anette Novaks presentation (pdf)

Filterbubblor – myt eller verklighet?

Peter M Dahlgren, doktorand vid JMG vid Göteborgs universitet och forskar om hur sociala medier påverkar människors världsbild.

Twitter :@peterdalle
peterdahlgren.com

Test: Wason selection task

Människor gör först en slutsats och letar sedan efter bekräftande information. Det kallas för motivated reasoning. Används främst av de med hög motivation och med hög kunskap. Gärna vid en politisk konflikt eller skiljelinje som lockar fram ett ställningstagande.

 • Bekräftande information – kan jag tro på det här?
 • Motstridig information – måste jag tro på det här?
Filterbubblor
 • Farhågor
  • Inga delade erfarenheter
  • Fragmentering
  • Politisk polariserng
  • Desinformation och rykten
  • Ökade kunskapsklyftor
 • Dessutom
  • Alla algoritmer skräddarsyr inte informationsflödet
   • Populära artiklar premieras och läses, även om de inte tillhör samma politiska övertygelse som min egen
  • Preferenser är inte val
  • Vänner blir mer heterogena över tid (då man är vänner med personer på jobbet som inte alltid har samma politiska övertygelse
  • Politiskt intresserade rör sig över gränserna
   • De ointresserade tar inte till sig något
  • Polariseringen började innan sociala medier
Concept creep

Repercussions of the multitudo librorum
”Is there anywhere on earth exempt from these swarms of new books? Even if, taken out one at a time, they offered something worth knowing, the very mass of them would be a serious impediment to learning from satiety if nothing else, which can do far more damage where good things are concerned or simply from the fact that men’s minds are easily glutted and hungry for something new, and so these distractions call them away from the reading of ancient authors.”
–Erasmus of Rotterdam

Påverkansparadoxen

De mest mottagliga för att påverkas av information exponeras inte för den, och de minst mottagliga för att påverkas av information exponeras mest för den.

Idéer om vad vi bör göra

Traditionellt: Väga för och mot.

Bör göra: Institutionaliserad diskonfirmering för och mot – en dragkamp i det öppna mellan två personer som ”grottat ner sig” på varsin sida.

Fördelen är att man själv inte behöver se på båda sätten (vilket vi generellt sett inte är bra på) utan kan mötas i en tydligare diskurs och debatt.

In almost every one of the leading controversies. . . both sides were in the right in what they affirmed, though in the wrong in what they denied; and that if either could have been made to take the others’ views in addition to its own, little more would have been needed to make its doctrine correct.
–John Stuart Mill, 1849

Använd filterhåven istället för filterbubblan.

Läs mer: Peter Dahlgrens presentation (slideshare)

Fake news, virala lögner & populism

Anders Mildner, innehålls- och kommunikationsansvarig på Altitude Meetings och initiativtagare till README och Malmö Litteraturfestival.

1_B_9gbGnBXKa54SplvQsO_Q[1]Vi letar idag efter åsikter – alla åsikter skall få plats, oavsett om den är grundad på fakta eller hur viktig den är i jämförelse med andra åsikter. SVT ”måste” ta med nazister i debatten, trots att de går emot generella värderingar i samhället.

 

Vi lever i dystopiska tider – terrordåd, flyktingar och allt möjligt annat. Detta gör att åsikterna och åsiktsklimatet förändras, även om vi vet att världen idag generellt sett är säkrare än förr.

15-åringar idag är rädda för
1. Terrorism och krig

360-graderssamhället. Det finns alltid någon som tycker samma som jag.

Fakta blir en konsumentfråga.

Anders Mildner
@andersmi

Läs mer: Anders Mildners presentation (slideshare)

Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter

Erik Ryd, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans med Johan Turell skrivit rapporten ”Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter”.

Redogör för rapportens huvudsakliga innehåll. Lite trög föreläsning, men självklart beror mycket detta på att detta var första föreläsningen efter lunch – svårt med närvaro i salen då.

Läs mer: Rapport Mediebranschen 2016_MSB_1705161

Källkritik i en digital värld

Malin Utter, universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap, undervisar i kurser för utbildningsbibliotek kring MIK, informationskompetens, m.m.

Demokrati och aktivt medborgarskap

Framhävs både i Unescos skolbiblioteksmanifest samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Folkbiblioteken har §7 och §14 i bibliotekslagen som är grundläggande för att folkbiblioteken skall arbeta med MIK. Skolbiblioteken har annars än tydligare riktlinjer för detta.

Boktips: Folkbibliotek i förändring (2017)

Källkritik för F-6: Ladda ner Bamse & källkritik på Serier i undervisningen. (Detta skrev jag om här på Bibliotekssajten för ungefär en månad sedan – läs mer om detta, med ytterligare bra att ha-länkar, här)

Skolverkets moduler för digitalisering (infosök på internet, källkritik, etc) kan användas för alla slags bibliotek som fortbildning.

Läs mer: Malin Utters presentation (pptx)

2 reaktioner till “Falska nyheter, filterbubblor och mediepåverkan (Konferensrapport från Göteborg 170516)”

 1. Intressant och viktigt! Demokrati och bildning en viktig fråga för våra bibliotek!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.