Nya högskoleuppsatser om bibliotek och skolbibliotek

Ur 2016 och 2017 års digra material från högskolorna hittar vi några uppsatser som är intressanta ur ett biblioteks- och skolbiblioteksperspektiv. Klicka dig vidare för att läsa mer om respektive område. Enskilda uppsatser kan finnas under flera områden, då de berör ett bredare perspektiv.

FolkbibliotekSkolbibliotek Förskolebibliotek