Nyhetsvärderaren – spännande projekt för högstadiet och gymnasiet

Detta riktar sig till personal på högstadie- och gymnasiebiblioteken. Nu kan du och dina lärarkollegor anmäla eleverna till Nyhetsvärderaren 2017, Så här presenteras massexperimentet:
Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är! Vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren. Experimentet genomförs sedan under vecka 35 eller 39.
Anmälan och praktisk info hittar du längst ner på sidan. Vore inte detta något för oss bibliotekarier att engagera oss i? Sista anmälningsdag är den 23 augusti, men vänta inte om ni tycker att det är intressant! Ni kan även samarbeta med lärarna i detta!
ForskarFredag är en del av European Researcher’s Night (ERN), som görs på uppdrag av EU-kommissionen. Läs mer om ERN här. Sedan 2009 anordnas ett årligt massexperiment där skolelever från hela Sverige deltar i ett riktigt forskningsexperiment och hjälper forskarna att ta fram ny kunskap. 2017 års massexperiment är Nyhetsvärderaren. 

2 reaktioner till “Nyhetsvärderaren – spännande projekt för högstadiet och gymnasiet”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.