Filterbubblan

Artiklar om fenomenet filterbubbla (eller informationsbubbla). Artikeln presenteras med titel, källa och länk. Under artikeltiteln finns citat från respektive artikels ingress.

Wikipedia beskrivs fenomenet såhär: ”En filterbubbla (efter engelskans ”Filter Bubble”) är personligt anpassade resultat av en sökning efter information, till exempel då en användare använder en sökmotor på Internet och en algoritm anpassar träfflistan beroende på uppgifter om användaren såsom vad denna har sökt och klickat på tidigare eller var de befinner sig. Syftet med att producera en filterbubbla är att visa det som användaren förväntas vilja se. En konsekvens blir att användare inte tar del av information som motsäger deras verklighetsuppfattning och isolerar dem intellektuellt i kulturella eller ideologiska bubblor. Framträdande exempel är Googles Personalized Search och användares personliga nyhetsflöde på Facebook.” På senare tid har det också dykt upp debattinlägg som ifrågasätter filterbubblan som nytt fenomen. Debattörerna, en del av dem forskare, menar att vi alltid levt i något slags filterbubbla. Se till exempel artikeln Forskare: Filterbubblor existerar inte. 

Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss (svd.se 2015-03-09)
”Algoritmer som skräddarsyr vår nättillvaro väver in oss i en allt tätare bekräftelsekokong. Nu vill Google utveckla nya algoritmer som ska förhindra att nätet förvandlas till en ekokammare.” Sam Sundberg är artikelförfattare.

Matematisk politik – så styrs din röst (anders.thoresson.se 2014-09-02)
”I sin bok The Filter Bubble argumenterade Eli Pariser för att det offentliga rummet är på väg att försvinna. Filterbubblan är resultatet av ett internet som i allt större utsträckning anpassas till den enskilda individen. Du och jag får inte samma sökresultat på Google, Facebook väljer vilka av våra vänners statusuppdateringar vi ska se och så vidare.” Artikelförfattare och innehavare av blogg: Anders Thoresson

Länkkoll 2018-02-13

Hämtat med tillstånd från Kolla Källans Wiki, vilken läggs ner i juni 2018.