Källkritik – filmade genomgångar

Här finns länkar till filmer och tv-program, samt filmade genomgångar av källkritik. Det kan röra sig om allt från intervjuer, korta animerade filmer och filmade föreläsningar till lärare och bibliotekarier som blivit filmade när de undervisar sina elever om källkritik.

Skolverkets filmer om källkritik

Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med bibliotekarie (Skolverket, 27 januari 2016)
Filmen tar oss med till Spånga gymnasium i Stockholm där lärare och skolbibliotekarien samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Se också artikeln Spångaelever ska få unga att inte tro på allt de läser (Spånga direkt 161102)

Källkritik för årskurs 7-9 i samarbete med bibliotekarie (Skolverket, 30 november 2015)
Filmen tar oss med till Gunnesboskolan i Lund där lärarna och skolbibliotekarien samarbetar över ämnesgränser för att ge alla elever källkritisk kompetens.

Källkritik för yngre elever i samarbete med skolbibliotekarie (Skolverket, 16 december 2014)
Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Vi besöker en lektion i svenska där eleverna får jämföra vad olika källor har att säga om djur i djurparker.

Övriga filmer och program om källkritik

Se allt från Källkritikens dag den 13 mars 2017
Jack Werner, Mattias Lundberg, Agnes Vold med flera höll anföranden om källkritik ur olika aspekter.

Hur kan du tänka kring nya studier kring mat, hälsa och livsstil.
En filmad genomgång av forskaren Emma Frans. (Metro 2017)

Källkritik för lågstadiet (UR 2016)
En programserie för årskurs 1-3 från UR.

Är det sant? 
En programserie om källkritik för årskurs 4-6

Källkritik (urskola.se 2016)
Lärlabbet besöker Murgårdsskolan där de arbetar med källkritik i alla ämnen.

Förstå kunskapskraven: Om källkritik – resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska (2016-01-18)
Ingår i serien Orka plugga

#Dinrektor om källkritik
@Dinrektor om källkritik och avslutningsvis om skolbibliotekariens roll för skolans arbete med källkritik.

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska 
En film från UR.

Fyra filmer om källkritik från UR
Om bildsökning, fejkade sidor, partiska röster med mera från Utbildningsradion.

Allt du behöver veta om källkritik (yle.fi 2015)
Korta filmer från svenska yle.fi, som sätter in källkritiken i ett aktuellt sammanhang.

Källkritik på 11 minuter (Mats Lindberg 15 september 2015)
En (filmad) prezi förklarar med tydliga exempel förklarar källkritiska kriterier och källkritiska begrepp.

Källkritik – grundkurs(Jakob Björkengren 11 januari 2015)
Grundkurs i källkritik av Jakob Björkengren på Ljungenskolan i Vellinge

Källkritik med Viralgranskarna (Metros Viralgranskaren i samarbete med UR)
Här finns alla filmerna samlade.

Källkritik i det nya medielandskapet (UR Samtiden-Framtidens läromedel, 8 oktober 2014)
Ulrika K Engström från Statens medieråd berättar om metoder för att stärka elevers medie- och informationskunnighet.

SO-rummets filmer om källkritik
I SO-rummet lägger lärare ut sina filmer om källkritik. Här finns allt från Historisk källkritik till Historiebruk och Källkritik på internet.

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv (publicerad 14 juni 2013)
En film (4:26) om källkritik som utgår från en artikel av Filippa Mannerheim i tidningen Alfa vintern 2013.

Källkritik – fyra viktiga kriterier (publicerad 3 februari 2013)
Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder.

Källkritik (publicerad 9 januari 2013)
Kort animerad film (2:45 min) gjord med videoscribe av Carl Emanuelsson.

How to separate fact and fiction online (Ted talks) – 2012
Markham Nolan i november 2012 om källkritik på nätet.

Är källkritik bara viktigt i skolan? (publicerad den 9 maj 2012)
Pedagog Stockholm har en intervjufilm (6:58 min) med gymnasielärare Ulf Jämterud. Vi får också följa med en stund på en av hans lektioner.

Källkritik – the animated movie
Kort, animerad film om källkritik gjord av lärare.

Länkkoll 2018-02-13 | AH

Hämtat med tillstånd från Kolla Källans Wiki, vilken läggs ner i juni 2018.