Litteratur om källkritik

Här är exempel på några handböcker och tryckta läromedel som handlar om källkritik. En del av böckerna innehåller också mer praktiska exempel på hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet eller skolans bibliotek. Böckerna är förtecknade i alfabetisk ordning efter författarens efternamn.

Alexanderson, Kristina: Källkritik på Internet. – Stockholm: Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2012. Länk till Källkritik på Internet i webbversion.

Eskilsson, Ulf: Är det sant? – Stockholm: Argument, 2004. En lärobok som
innehåller grundläggande övningar i källkritik och en reporterskola.

Hultén, Pernilla: Kritiskt tänkande / Pernilla Hultén, Jens Hultman, Lars
Torsten Eriksson. Malmö : Liber, 2007.

Leth, Göran & Torsten Thurén: Källkritik för Internet. Stockholm: Stiftelsen för
psykologiskt försvar, 2000. Författarna beskriver hur man kan bedriva källkritik
på Internet och visar att det är viktigt att vara kritisk även mot de källor man
litar på. Länk till Källkritik för Internet som pdf-fil.

Mannerheim, Filippa & Fast Ehrlén, Katarina: Det är bara att googla. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2012. Författarna har skapat en mängd exempel, övningar och lektionsupplägg för undervisning i källkritik (med fokus på internet och digitala medier). Målgruppen sägs vara svensklärare, men uppgifterna går att använda i många skolämnen. Länk till förlagets information om Det är bara att googla.

Olofsson, Sam: Nedslag i historien – att värdera och analysera källor. –
Malmö: Gleerups, 2010.

Thuren, Torsten: Källkritik. – Stockholm : Liber, 2005.

Thurén, Torsten: Sant eller falskt? – metoder i källkritik. KBM, Stockholm,
2003. Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också
konkreta exempel, i de flesta fall hämtade från massmedia. Länk till Sant eller falskt? som pdf-fil

Verification Handbook for Investigative Reporting – A guide to online search and research techniques for using UGC and open source information in investigations (publicerad 15 april 2015). En handbok i källkritik för grävande journalister.

Öhman, Christer: Källor och källkritik : från antiken till nutiden. – Stockholm:
Natur & kultur, 2009.

Länkkoll 2018-02-14 | AH

Hämtat med tillstånd från Kolla Källans Wiki, vilken läggs ner i juni 2018.