Skolbiblioteket och Google Classroom

Jag ställde en fråga på Skolbiblistan, en e-postlista där skolbibliotekarier svarar på varandras frågor, om någon där använde sig av Google Classroom och isåfall på vilket sätt. Detta blev svaren, avidentifierat såklart:

 

  • Vi har precis börjat med det i grundskolan. Vi använder en gemensam katalog med webblösning för alla grundskolornas bibliotek. Då behöver vi samarbeta och har då ett Classroom för skolbiblioteken där vi har länken till katalog och användarfilmer som jag gjort. Alla lärare och elever i kommunen läggs in som elever och det är bara vi som arbetar i skolbiblioteken som får lärarbehörighet här. Här finns inte så mycket annan information förutom länkar till sidor för mångspråkslitteratur.
  • Vi har ett Classroom för den högstadieskola som jag arbetar på. Här blir det mer som en anslagstavla och grupprum för lokala händelser. Här deltar bara de som går eller arbetar vid skolan.
  • Lärarna brukar lägga till mig som ”lärare” på de classroomsidorna som de har med klasserna där jag är inne och jobbar. Då kan jag lägga in mina uppgifter i källkritik och kan även se elevernas inlämningar. Jag har skapat egna classroom för de lärargrupper som jag regelbundet träffar. T ex läslyftet, digitala lyftet, läs- och lärgrupp. Då kan vi enkelt få in det materialet vi jobbar med där. I nuläget har jag inte lagt upp några classroom för elevgrupper. Jag tänker att det hade varit bra om man jobbar med ex elevens val eller biblioteksråd.
  • Vi använder det i vissa sammanhang, för olika projekt och grupperingar (biblioteksnämnd, bokcrirklar etc). Och så blir vi ju ibland inbjudna till lärares classroom när vi har samarbeten med dem. Men det är ungefär så långt det sträckt sig. För olika möten och grupper som man återkommer till och har kontinuerlig kontakt/samarbete med tycker jag det är jättebra.
  • Vi på biblioteket har inget eget classroom, däremot kan vi sammanställa länksamlingar (i dokument eller mappar) som vi delar, eller lägga ut presentationer vi har haft i särskilda kursers classrooms (som lärarna skapat).
  • Jag har skapat ett classroom för vår ungdomsbokscirkel vi har på skolan. Det är en bokcirkel för lärare och bibliotekspersonal som läser ungdomsböcker ”i jobbet”. I classroom lägger jag ut all information om träffar, titlar, vad som finns inne på bibblan etc. All information finns samlat på ett ställe. Tanken är att det ska kunna fungera som ett forum också, där man kan skriva lite tankar om de olika titlarna efter man har läst.

Varför använder vi Classroom?

Ensam bibliotekarie i grundskolan alternativt mycket låg bemanning. Att använda ett gemensamt verktyg ger en viss form av likvärdighet och tillgänglighet för eleverna.