Skolbiblioteken ökar – fast alltför långsamt

I biblioteksrapporten som kom ut igår konstaterar vi att antalet skolbibliotek med minst halvtidsbemanning ökar något, men att det fortfarande är endast drygt hälften av landets elever som har ungefär halvtidsbemanning på sina skolbibliotek, eller mer.

Samtidigt, konstateras det i rapporten, kan man tydligt se att personaltätheten på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar är en superviktig del för att öka lånen och stärka läsandet i dessa åldrar.

Hur länge skall det dröja innan huvudmännen (skolorna) i hela landet kopplar ihop dessa och ser att bemannade skolbibliotek är en nödvändighet för att öka lån och stärka läsandet bland elever?

Bibliotek 2017

1 reaktion till “Skolbiblioteken ökar – fast alltför långsamt”

  1. Tack för länk! Har skummat rapporten men det var generellt sett rätt dyster läsning. Även jag som befinner mig i Västerbotten där siffrorna vad gäller utlån bland både barn och vuxna ligger högt, noterar minskningar på alla håll och kanter.

    Knepigt att tackla detta på ett positivt sätt, men du gör helt rätt som lyfter hur viktigt det är med insatser för barn & unga, både på folkbibliotek och skolbibliotek!

    /Maria Engström, skolbibliotekarie i Vännäs kommun

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.