Skolbiblioteken ökar – fast alltför långsamt

I biblioteksrapporten som kom ut igår konstaterar vi att antalet skolbibliotek med minst halvtidsbemanning ökar något, men att det fortfarande är endast drygt hälften av landets elever som har ungefär halvtidsbemanning på sina skolbibliotek, eller mer.

Samtidigt, konstateras det i rapporten, kan man tydligt se att personaltätheten på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar är en superviktig del för att öka lånen och stärka läsandet i dessa åldrar.

Hur länge skall det dröja innan huvudmännen (skolorna) i hela landet kopplar ihop dessa och ser att bemannade skolbibliotek är en nödvändighet för att öka lån och stärka läsandet bland elever?

Bibliotek 2017

Lättlästa böcker för nyanlända på högstadiet

Stockholms Stadsbibliotek har på sin snart insomnade sida Skolbiblioteksverktyg en bra lista på böcker för högläsning eller utlån till högstadieelever med annan härkomst än Sverige. Innan sidan lades ner tog vi hand om materialet, då den var utgiven i enlighet med Creative Commons och även vår webbplats är i enlighet med denna.

Lättlästa böcker_cirken.docx

Skolbiblioteket och Google Classroom

Jag ställde en fråga på Skolbiblistan, en e-postlista där skolbibliotekarier svarar på varandras frågor, om någon där använde sig av Google Classroom och isåfall på vilket sätt. Detta blev svaren, avidentifierat såklart:

 

 • Vi har precis börjat med det i grundskolan. Vi använder en gemensam katalog med webblösning för alla grundskolornas bibliotek. Då behöver vi samarbeta och har då ett Classroom för skolbiblioteken där vi har länken till katalog och användarfilmer som jag gjort. Alla lärare och elever i kommunen läggs in som elever och det är bara vi som arbetar i skolbiblioteken som får lärarbehörighet här. Här finns inte så mycket annan information förutom länkar till sidor för mångspråkslitteratur.
 • Vi har ett Classroom för den högstadieskola som jag arbetar på. Här blir det mer som en anslagstavla och grupprum för lokala händelser. Här deltar bara de som går eller arbetar vid skolan.
 • Lärarna brukar lägga till mig som ”lärare” på de classroomsidorna som de har med klasserna där jag är inne och jobbar. Då kan jag lägga in mina uppgifter i källkritik och kan även se elevernas inlämningar. Jag har skapat egna classroom för de lärargrupper som jag regelbundet träffar. T ex läslyftet, digitala lyftet, läs- och lärgrupp. Då kan vi enkelt få in det materialet vi jobbar med där. I nuläget har jag inte lagt upp några classroom för elevgrupper. Jag tänker att det hade varit bra om man jobbar med ex elevens val eller biblioteksråd.
 • Vi använder det i vissa sammanhang, för olika projekt och grupperingar (biblioteksnämnd, bokcrirklar etc). Och så blir vi ju ibland inbjudna till lärares classroom när vi har samarbeten med dem. Men det är ungefär så långt det sträckt sig. För olika möten och grupper som man återkommer till och har kontinuerlig kontakt/samarbete med tycker jag det är jättebra.
 • Vi på biblioteket har inget eget classroom, däremot kan vi sammanställa länksamlingar (i dokument eller mappar) som vi delar, eller lägga ut presentationer vi har haft i särskilda kursers classrooms (som lärarna skapat).
 • Jag har skapat ett classroom för vår ungdomsbokscirkel vi har på skolan. Det är en bokcirkel för lärare och bibliotekspersonal som läser ungdomsböcker ”i jobbet”. I classroom lägger jag ut all information om träffar, titlar, vad som finns inne på bibblan etc. All information finns samlat på ett ställe. Tanken är att det ska kunna fungera som ett forum också, där man kan skriva lite tankar om de olika titlarna efter man har läst.

Varför använder vi Classroom?

Ensam bibliotekarie i grundskolan alternativt mycket låg bemanning. Att använda ett gemensamt verktyg ger en viss form av likvärdighet och tillgänglighet för eleverna.

Forskning inom skolområdet

Denna artikel är tänkt att samla bra sajter för forskning inom skolområdet, som skolbibliotekarien kan tipsa sina kollegor om.

Förskolan

 • NB-ECEC samlar den kvalitetssäkrade skandinaviska forskningen om förskoleverksamheten. Perfekt för elever på Barn- och fritidsprogrammet som vill knyta ert arbete till aktuell forskning eller för förskolläraren. 

  Här kan man söka på ämnesord, årtal eller land, för att nämna de vanligaste sökvägarna, eller i fritext. I skrivande stund finns närmare 700 forskningsrapporter för åren 2006-2015 med i databasen, och allt är fritt tillgängligt. En tredjedel av dessa rapporter är kopplade till svenska förhållanden. Större delen av materialet är på engelska och även om man inte kan läsa allt material direkt via webben så är detta en bra källa för att gå vidare till Kungliga bibliotekets webbplats (genom länk till Libris) och se vart den går att låna.

Världsbokdagen

Vad gör ni på världsbokdagen?

Av och till kommer frågor om Världsbokdagen till skolbiblistan. Hanna Johansson och Anette Holmqvist har klistrat in några av tipsen på den här sidan. Börja gärna med att besöka Världsbokdagens webbplats:
http://www.unesco.se/bazment/unesco/sv/varldsbokdagen_info.aspx

Tips från skolbiblistan 2016
Vi uppmärksammar Världsbokdagen vid 4 olika tillfällen ( 19, 20, 26 och 28 april): 19 och 20 april bjuder vi in Åk 3 att lyssna på bokjuryn ( alla elever i Åk 4 ca 55 st elever) som berättar om sina favoriter från 2015. Sen får Åk 3 låna dessa böcker. 26 april har vi också ett bokbytarbord för alla på skolan ( Ta med en bok och få två ”nya”). 28 april har vi en tipspromenad för åk F-2 på skolgården, om böcker och biblioteket
My Froster, Lillholm/Ekholmskolans bibliotek

På Askebyskolan firar vi i dagarna två, tors-fre. Lågstadiet uppmärksammar författaren Sven Nordqvists 70-årsdag genom Findus och Pettson-tema och mellanstadiet uppmärksammar att Roald Dahl skulle ha fyllt 100 år i år genom temat Kalle och chokladfabriken. Biblioteksgruppen här på skolan har tillsammans tagit fram infoblad, skriv-och läsuppgifter och delat ut materialet till samtliga klasslärare. Hela jippot startar med författarbesök och gemensam kick-off för eleverna i skolans matsal. På fredagen så börjar alla klasser med ”Hela skolan läser” vilket innebär att samtliga klasser läser i 1 h, antingen högläsning eller så läser eleverna sina bänkböcker.
Johanna Samuelsson, Skolbibliotekarie, Askebyskolan

Vi har litteraturmaskerad (barn och vuxna klär ut sig till en bokfigur). 8.45 på morgonen läser vår rektor en novell för alla elever samtidigt via Google Hang Outs eller Skype. De olika spåren bestämmer sedan hur de vill göra men jag fixar en liten Quiz de kan göra om de har tid och vill. Jag vet att några klasser kommer ha läsa-hela-dagen–i skolan aktivitet.
Ms Malin Glader, Librarian, Co-ordinator Junior Club, Krokslätt

Jag kommer gå ut med affischer om ”bok-bytar-dag” och sen ha ett stort bokbord där elever och lärare kan komma och lämna in böcker/ ta en annan bok. Lite musik i högtalare.
Joakim Persson, skolbibliotekarie, S:t Ilian / Munksundsskolan
FullSizeRenderminst.gifAffischen är från Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm och den visar aktiviteterna under Världsbokdagen 2015 på skolans bibliotek

Tips från skolbiblistan 2015
I alla enkelhet har vi ett boklotteri för den som lånar eller återlämnar en bok, eller kommer med boktips för att glädja sina medmänniskor.
Bokutställning kring dagen med författare vars födelse- eller dödsdag sammanfaller med detta datum. En del av författarna, förutom Cervantes och Shakespeare, får annars sällan uppmärksamhet hos oss
Mari Engquist
Gymnasiebibliotekarie

Jag kör en liten utställning på tema det fria ordet/bokcensur. Fick idén från Pinterest där ett skolbibliotek firade ”banned books week” med ett bokbord där böckerna täckts med pappåsar så att man måste lyfta på påsarna för att se vilka böcker det är. En utställning i skolans cafeteria (precis utanför biblioteket).
Tova Sandberg
Skolbibliotekarie

Vi kommer att ha träff med kärntruppen i skolans bokklubb där alla tar med sig varsin bok (även jag och assistenten) och pratar om den, men har också annonserat om detta till resten av skolan om några vill dyka upp och lyssna och ta en kopp te under tiden. Det har även funnits en utställning med böcker från världens alla hörn samt information om världsbokdagen och fakta om läsnivån ur ett globalt perspektiv.
Isabelle Vernersson
Gymnasiebibliotekarie

Här har jag tillsammans med särskolans elevråd förberett med 3 olika tävlingar. Det kommer vara ”traditionell” tipspromenad, skattjakt och musiktävling.
I skattjakten finns skatter ”nergrävda” (=gömda) ute i skolan och på biblioteket finns ledtrådar till varje ställe. När man löst ledtråden och hittat rätt ställe finns en brädbit (symboliserar en bok) inslaget i papper. När barnet som hittat skatten lämnar in brädan får den istället välja en bok…
Musiktävlingen går ut på att det finns ett antal låtar (bitar av en låt) som spelas och varje låt symboliserar en bok (ex piluttavisan = Madicken). Barnen får fylla i en lista på de låtar/böcker de kan, sen dras vinnare.
Det kommer även finnas möjlighet att göra sitt eget bokmärke och att tipsa andra barn om böcker.
Birgitta, Hagaskolans bibliotek (F-9-skola)

Tips från skolbiblistan 2013
Inför Världsbokdagen påminner jag om en modern klassiker: http://www.youtube.com/watch?v=0y7bwzcM-DQ
/Astrid Deppert — Bibliotekarie Svaneskolan Lund

Hej!
Vi har ett litet biblioteksråd ”Bibbrådet” – elever och någon lärare, som jag försöker engagera, men jag får nog göra det mesta själv och då går det inte att ta i för mycket. Jag gick in på Unesco.se, där beställde jag fina vykort och affischer (gäller så lång lagret räcker, så jag hoppas att det finns kvar). Där finns också ” Tips för världsbokdagen” i pdf. Vi har också en låda med Amos Oz; hur man botar en fanatiker, som jag delar ut. Lycka till!
Biblioteket Bollerups Naturbruksgymnasium Johanna Klingspor

En tradition som hittills funkat bra på vårt högstadium är att vi har en Bokkunskapstävling. Läs om den här http://pedagogstockholmblogg.se/vad-gor-de-i-biblioteket/2011/05/02/vem-rider-baklanges-pa-en-asna/ och här http://pedagogstockholmblogg.se/vad-gor-de-i-biblioteket/2012/04/20/bokkunskapstavling-for-hogstadiet/
Cilla Dalén Hjulsta grundskola

Vi har inte heller haft tid eller resurser till att boka in något författarbesök eller liknande, så vi har planerat in lite småaktiviteter istället. Vi har bestämt oss för ett tema: litterära karaktärer. Vi kommer att ha ett boklotteri, utställning av böcker på temat, vi har anordnat en affischtävling där elever och lärare får skapa affischer som ska spegla en litterär karaktär – dessa ska sedan sättas upp på biblioteket. Dagen till ära kommer vi, en del lärare samt de elever som vill att klä ut oss (!) på temat, och det kommer bli en liten gissningstävling om Vem som är vem. Vi kommer även att visa en film med litterär anknytning i skolans aula och så kommer det att finnas en (digital) tipsrunda att gå, också på årets tema.
(Skolan har även en tradition att Restaurang- och livsmedelsprogrammet bakar ”boktårtor” som det bjuds på).
Förhoppningsvis blir det en rolig dag!
Hanna Carlsson Bibliotekarie Jenny Nyströmsskolan

Tips från skolbiblistan 2011 
Inspirerade av Yoko Onos installation på MOMA:s atriumgård i New York, lät vi bibliotekets välvuxna Yucca-palm bli ett Åsiktsträd, som en hyllning till det fria ordet. Där fick eleverna, alla som ville, hänga upp en liten vit lapp med sina tankar om hur vi formar en bättre värld. Yoko Ono hade ett Wish-tree, som besökarna klädde med massor av vita lappar. Det blev ett något mindre antal lappar i vårt träd, men ett bidrag plockades ner, lästes upp och belönades med en biobiljett.

På lappen stod det: ”Jag önskar att alla människor skulle våga stå upp för sina åsikter, bry sig om andra och göra sina egna val i livet.” Som så många andra bibliotek ordnade vi även en ”vanlig” tipspromenad.
Kajsa Fex-Fritz

Tips från skolbiblistan 2009 

Hej allesammans! Tänkte bara följa upp på det jag skrev om ”Bok till Världsbokdagen” för några dagar sedan. Det gick kanoners! Vi satt i en halvcirkel på scenen, i stora fåtöljer. På varsin sida om oss stod det en tänd kandelaber för att ge lite stämning. Eleverna var duktiga i sina presentationer och Boktjuven kändes passande att ta upp i sammanhanget (om inte annat så kanske den ger en seriös touch till min image då en klass dubbat mig till ”Fantasytjejen”). Det var en minst sagt blandad potpurri som presenterades, allt från Kafkas förvandlingen (på tyska) till The Zombie survival guide. Däremellan Go ask Alice och Locke Lamoras lögner. Visst märks det lite att vi hade en elev från varje årskurs 😉 Åter igen, tack alla som kom med tips och peppande mail! Det betydde väldigt mycket. Vänliga hälsningar Isabelle Vernersson SSHL:s bibliotek

Tackar ödmjukast alla som skickat förslag på bok till världsbokdagens bokprat! Jag har redan börjat läsa Boktjuven av Markus Zusak. Det lutar mycket åt att det blir den! Temeraire-serien förstår jag också att någon tipsat om då jag själv blivit handlöst förälskad i serien (och Temeraire och Laurence) -dock tror jag att jag spar på den till ett klassbokprat 🙂 Vänliga hälsningar Isabelle Vernersson Bibliotekarie, SSHL

För att spinna vidare på Astrids förslag att boken ska handla om böcker eller läsande – i så fall är Boktjuven av Marcus Zusak mitt förslag. En fantastiskt bra bok, som dessutom finns på flera olika språk.
Eva Danielsson
Bibliotekarie
Strömstad Gymnasiums bibliotek

Hej på er, kollegor! Till Världsbokdagen 22 april har jag fått nöjet/äran att få välja en bok att bokprata om inför hela skolan. EN bok! Ni förstår antagligen vilken beslutsångest detta har väckt hos mig…hur som helst..lite bakgrund: * Skolan är SSHL, det är alltså elever från alla möjliga hörn av världen, så boken får gärna finnas både på engelska och svenska. * Eleverna är mellan 13-19 år gamla. Väldigt många av dessa elever älskar böcker som Snabba Cash och Stieg Larssons trilogi, men även filmatiserade böcker som Twilight är populära. Jag vill dock helst inte prata om en dussinbok som många deckare tyvärr tenderar att bli. * Boken får gärna ha bra avsnitt till högläsning också. Ett tänkbart alternativ jag har just nu är Weirdo’s war (Michael Coleman) som handlar om en intelligent pojke och hans mobbare som blir instängda i en grotta. För att överleva och ta sig ur knipan måste de samarbeta och under den tiden lär de känna sidor hos varandra de kanske inte skulle gjort annars. Tyvärr finns denna bara på engelska vad jag vet. Jag ställer mig öppen för inspirerande förslag. Om ni fick välja EN bok att prata om inför en hel skola med 13-19-åringar (samt en massa vuxna icke att förglömma), vilken skulle ni välja då?
Isabelle Vernersson Bibliotekarie SSHL:s bibliotek

Om du söker på Världsbokdagen på http://skolnet.skolverket.se/listarkiv/skolbib/skolbib-2009/index.html så hittar du de boktips skolbibliotekarierna gav varandra inför Världsbokdagen 2009.

Tips från skolbiblistan 2008 
Visserligen inte en lista med boktips, men en lista med förslag på aktiviteter och metoder inför Världsboksdagen. Många bra förslag kom in till skolbiblistan under april 2008, och jag tyckte att det vore bra att ha dem sammanställda någonstans…

Här i Vimmerbys grundskolor ska vi på Världsbokdagen
– utse vinnarna för Novellpristävlingen
– ha tipspromenad om böcker och världsbokdagen (gjord av elever i skolans kulturgrupp)
– sätta upp info om vad världsbokdagen är för något
– ha bokbytardag där man lämnar in böcker och får sig en ny
Vad har ni planerat?
/Nino Dawod
Skolbiblioteket Vimarskolan

Hej Nino och ni andra!
På Sånnaskolan i Åhus skall vi visa en utställning om skolan i Gojan i madh, Albanien. Vi har en fritidspedagog som är mycket involverad i skolan och bland annat har hon samlat in pengar till en start av skolbiblioteket.
Dessutom har vi ett träd målat på en av våra väggar, som sedan en känd dag i november har varit sockerdricksträd, som skall lövas med bokrecensioner på löv denna dag.
Tävling av något slag blir det också.
Catarina Walles
Skolbibliotekarie, Sånnaskolan i Åhus

På ForshagaAkademins bibliotek (gymnasiebibliotek) ska vi fira Världsbokdagen med tipspromenad om böcker i biblioteket, bokbytarbord i skolans entré, kvällsöppet i biblioteket med högläsning och fika samt boktips uppsatta lite här och var på skolan.
Källeskog-Carlsson , Bibliotekarie
ForshagaAkademin, Forshaga

Vi uppmärksammar dagen på följande sätt:
Världsbokdagen onsdagen den 23 april!
Vi firar med vårt nu traditionsenliga bokbytarbord. Ta med en av dina egna böcker och byt mot en annan! På begäran kommer vi nu att dela upp bokborden på barn-, ungdoms- och vuxenböcker. Naturligtvis kommer det även att finnas ett särskilt mangabord. Värdar från biblioteksrådet guidar dig rätt i bokdjungeln.
Självklart kommer du dagen till ära utklädd till din litterära favoritfigur! Eller kanske bär du en liten detalj som får symbolisera en trevlig bokbekantskap? Förra året fick vi besök av både manga- och fantasyfigurer jämte klassiska barnboksfigurer. Vilka kommer i år?
Biblioteket håller dropinöppet i infoteket för Bokjuryröstning under bibliotekets öppettider (kl. 9.30-15).
Vi har även i år förmånen att i samarbete med bilden och elever i år 9 kunna erbjuda speciellt framtagna bokmärken till alla som lånar en bok just på världsbokdagen. Håll också utkik efter de fina världsboksdagsaffischerna som eleverna gjort.
Några arbetslag började förra året världsbokdagen med gemensam morgonläsning. Kanske hakar fler lärare och arbetslag på i år?
Vi ses på Världsbokdagen!
Med vänlig hälsning
Sofia Sehili
Bibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser

Vi firar på måndag med maratonläsnig i biblioteket: vuxenlag mot elevlag. Nonstop högläsning i 4 timmar, det får vara tyst högst 5 sek.
Åsa Lundholm
Bibliotekspedagog, Valstaskolan

Världsbokdagen!
Vi firar med en berättelse om den Spanska seden; att mannen ger kvinnan en ros och mannen får en bok. Vi har Stormöte på skolan med dikt och sång i litteraturens tecken. Dessutom är det avslutning på BOKJURYN, med prisutdelning.
Helena Lindström, Skolbibliotekarie
Projekt IDA / Hällbyskolan

Vi (på folkbiblioteket) går ut till alla i år 3 och informerar om världsbokdagen och delar ut en bokcheck. Den får de ta med sig till biblioteket och välja en bok bla kan de välja på: Spinkis och Katta – Anrell, Gula häxboken – Töringe, Bullers bingo – Jaensson, Sketna Gertrud och kung Magnus kalas – Wessnert.
Och på högstadiet ska vi ha boklotteri, med en hel del populära titlar från En bok för alla som vinster, bl a Sandor slash Ida, Medan mamma sover och Rockar fett.
Ingrid Back, Torsås

på S:t Ilians skola kommer vi ha aktiviteter för eleverna hela dagen! Det blir författarbesök, skrivverkstad, arbeta med film, dans, musik, bild, läsning på modersmål för elever i lägre årskurser, sagoläsning m m….
Jättespännande och roligt hoppas jag att vi får den dagen 🙂
Helena Nilsson, Bibliotekarie
S:t Ilians skola/Projekt IDA

Visserligen är jag lite allergisk mot alla dessa dagar som proklameras för firande av smått och stort, men i år tänker vi på Katedralskolan i Växjö (gymnasieskola) fira Världsbokdagen med följande jippon:
Hela dagen: alla skolans författare, nutida och dåtida, visas upp på ett eller annat sätt med sina resp. verk.
Hela dagen: bokorientering. alla intresserade får leta böcker enl. särskild instruktion och på varje bok är en bokstav gömd och dessa bokstäver i rätt kombination blir en litterär nobelpristagare.
Hela dagen: vilka böcker blev film ? vi har klippt ihop 1-minutslånga avsnitt ur filmade böcker. Visning på tv-skärm, tipskupong.
Bokbärning kl 10.30-12.00. Starka gossar och praktiska flickor tävlar om vem som kan bära bredast bokbörda horisontellt mellan framsträckta händer en viss sträcka.
Hälsningar /Olle Lindberg

Hej,
Nu på ons 23 april är det Internationella Världsbokdagen!
Detta kommer vi att uppmärksamma i biblioteket på EG med lite olika aktiviteter!
Under onsdagen och fram till fredag kommer eleverna kunna ägna sig åt följande i biblioteket: (23-25 april):
Tävling åk 6-7:
Frågor om titlar och författare
– Hitta rätt svar i uppslagsböcker och internet
– Bokpriser finns att vinna!
Korsord – om böcker (Astrid Lindgren, Sagor och Rymden)
– olika svårighetsgrader finns!
– passar högstadieeleverna bäst…
Bokmärkesverkstad
Eleverna får komma och göra egna Bokmärken i biblioteket!
Ett bord kommer att ställas iordning med pappersremson, färgglada klipptidningar, lim och sax –
till elevernas skapande och fria kreativitet!
– alla åldrar välkomna!
Tipsa gärna eleverna om att komma och ta del av detta!
Tävling och Bokmärkesverkstad kommer som sagt att finnas tillgängligt i biblioteket veckan ut;
ons 23- fre 25!
Väl mött!
Hanna och Karin, Enskilda Gymnasiets Bibliotek (Gymnasium och högstadieskola, Stockholm)

Tips från skolbiblistan 2003
Jag tog info från adressen nedan. http://www.varldsbokdagen.nu/ Vi ska fira med maratonläsningen 10.00-14.00, elevlag (7-9) mot vuxenlag (det får vara tyst högst 5 sek.) och utställning med miniintervjuer och foton på läsare i olika åldrar som är med i vår Miljonläsningen. Dessutom går elever från år 6 till en grannskola för att läsa för 6-åringar, vi har sista inlämningsdag för vårt skolområdes skrivartävling och så har vi vuxenbokbord för personal som vill sälja el. byta böcker. Vi får se om allt går i lås. Maratonläsningen är ett risktagande men förra året blev det jättelyckat. Eleverna vann på stilpoäng (de hade snyggare byten). I år krockar maran med 9:ornas avslutningsfotografering. Hälsningar Åsa

Har du tittat på www.varldsbokdagen.nu ? Där kan du även beställa vykort och affischer. På vår skola har vi morgonläsning första timmen, de lärare som vill ägnar lektionen åt högläsning. I biblioteket har vi bokbytarbord hela dagen (ta med en av dina egna böcker och byt mot en annan), dropinöppet i infoteket för röstning i bokjuryn (för de som inte varit inbokade med klassen). Eleverna i biblioteksrådet bokpratar för eleverna i år 4. Fadderklasserna skriver boktips på vykorten till varandra. (utdelas på värdlsbokdagen – lite hemlis). Bilden har gjort fantastiska affischer och bokmärken i PR-syfte åt oss. Alla som lånar en bok får ett specialdesignat bokmärke. Eleverna i biblioteksrådet hjälper till som värdar/värdinnor med bokbytarbordet. På förslag från en år 6 – klass klär de som vill ut sig till en litterär figur. Så….det var allt. Med vänlig hälsning Sofia Sehili Bibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser

Tips från skolbiblistan 2003
På vår skola, år f-6, har vi på världsbokdagen ställt till med något som vi kallar ”storläsare visar sina favoritböcker”. Då har elever ur olika årskurser och vuxna på skolan dukat upp bord i biblioteket där de visat bra böcker. Alla har uppmanats att välja även böcker de gillade när de var yngre. Sedan har de stått i biblioteket på rasterna och berättat om sina böcker. Böckerna tillhör skolbiblioteket och de elever som blir intresserade får givetvis låna direkt. Därför är det viktigt att tala med ”storläsarna” om att det bara är bra om borden töms-annars kan de bli besvikna när den allra bästa boken försvinner från bordet.
Cilla Dalén Vinstaskolan Vällingby

Hämtat från Skolbiblistans wiki

Författarbesök

Författarbesök har diskuterats i olika skolbiblioteksforum. Här finns några av förslagen där skolbibliotekarier eller lärare rekommenderat.

Lågstadiet

 • Thomas Halling
 • Dan Höjer (rolig – barnen skrattade hela tiden)
 • Katarina Genar
 • Helena Bross

Högstadiet

 • ”Malin Isaksson har varit hos oss. Hon kör fanfiction på t.ex. Cilla Naumanns novell Mörkret i 7:an”

Gymnasiet

 • Några med #metoo-tema:
  • Åsa Anderberg Strollo skriver ju bra om utsatta tjejer och gör uppskattade författarbesök. Hon går hem både hos unga och unga vuxna!
  • Inti Chavez Perez
  • Johanna Nilsson
  • Christina Wahldén
 • Arkan Asaad
 • Torgny Karnstedt
 • Jonas Hassen Khemiri
 • Petter
 • Magnus Nordin
 • Åsa Anderberg Strollo
 • Christina Wahldén
 • Niklas Krog

Skolbibliotek i läroplanen

Mycket av materialet nedan är grundat i regeringens promemoria från 2017-03-09, Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Tillägg kommer att ske – kommentera gärna om något som bör läggas till.

Digitalisering

 • Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både de möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.

Skolbiblioteket i verksamheten

 • Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

 

Specifika delar av skolan

År 1-3
 • Svenska
  • Berättande texter och sakprosatexter i årskurs 1–3: Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
År 4-6
 • Samhällskunskap
  • Information och kommunikation i årskurs 4–6: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter
 • Svenska
  • Språkbruk i årskurs 4–6: Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang
År 7-9
 • Samhällskunskap
  • Information och kommunikation i årskurs 7–9: Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  • Samhällsresurser och fördelning i årskurs 7–9: Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
 • Naturorienterande ämnen (Bi, Fy, Ke)
  • I respektive ämnes metoder och arbetssätt i årskurs 7–9; bland annat hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • I respektive ämnes metoder och arbetssätt i årskurs 7–9: Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till ämnet, såväl i digitala som i andra medier
 • Svenska
  • Informationssökning och källkritik i årskurs 7–9: Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
Gymnasiet
 • Samhällskunskap
  • Förtydliganden av hur digitaliseringen påverkar samhället och en förstärkning av medie- och informationskunnighet
 • Svenska
  • Digital läsning och digitala texter omfattas tydligare liksom digitaliseringens påverkan på texter och kommunikation
 • Särskilda program:
  • Barn- och fritidsprogrammet: det ansvarsfulla användandet av digital teknik för att kunna stödja barn, unga och vuxna i deras användande av sociala medier lyfts.

 

Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov?

Den eviga frågan ”Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov?” har liksom ett eget liv. Det är svårt för folk (elever, lärare, vänner) att förstå att man faktiskt har mer att göra än det som syns utåt, och frågan kan ställas flera gånger om dagen, ibland upprepas den även av samma person. Och jag kan förstå detta – jag har själv dålig kunskap om vad andra gör på sina jobb. Mina egna begränsade kunskaper kan ju aldrig ge en fullödig bild av den andras situation. Men här är mitt svar, grundat i vad jag gjort de senaste dagarna.

Datorer

Jag har slutfört allt som har med datoråterlämningen att göra, inklusive att transportera datorer till arkiv och vaktmästare för at de skall fortsätta hantera dem. I detta inbegrips att e-posta till IT-enheten om skrotade och utköpta datorer, eller till vår IT-pedagog som skall justera i IT-registret för de datorer som nu går från exempelvis gymnasiets ägo till Vuxenutbildningens. Om inte detta görs blir debiteringarna fel, och ingen skola skulle överleva om man inte blev rätt debiterade för sina datorer – ekonomin skulle mycket snabbt urholkas av de kraftigt ökade IT-kostnaderna.

Jag har även haft ett längre samtal via PM på sociala medier (under hela midsommarhelgen, av och till) med en elev, för att hen har ”återlämnat” sin dator på fel ställe, utan att hen verkar känna ett eget ansvar för detta. I alla yrken finns det stressade elever/kunder/klienter, så det här är väl knappast något unikt.

Bokvård

Jag har gått igenom närmare 400 böcker som vi upptäckt behöver lite mer omvårdnad – det kan handla om allt från att gallra (slänga) trasiga eller inaktuella böcker, skicka vissa till andra enheter i kommunen som vi vet har behov dem eller bedöma om en bok skall lagas. En mängd böcker har vi behövt lägga in i systemet, då de inte varit där tidigare – utan detta arbete skulle vi bara få fler och fler krånglande böcker för varje år, men vi kan med detta arbete hålla undan och lättare hantera ”den ankommande stormen”. Vi har även bett lärare om uppdatering kring läroböcker, så att vi vet vad som behöver slängas inför hösten. Även här handlar det om mellan 100-1000 böcker per sommar, beroende på hur många gymnasiekurser som uppdaterats av Skolverket.

Forskning

Det är sällan som jag under året hinner fördjupa mig i aktuell forskning, men det är precis inför eller direkt efter sommarlovet som jag känner att jag har tid. Det har hänt så mycket på skolbiblioteksfronten de senaste åren, så det är så spännande att läsa ifatt en del!

Digitalt arbete

Det är också nu i denna mer lugna tid som jag har haft möjlighet att uppdatera diverse sajter som jag underhåller, detta för att både jag och andra skolbibliotekarier i kommunen skall få en uppdatering på det senaste inom skolbibliotek och skola. Jag e-postar ut det viktigaste till skolbiblioteksfolk i Ulricehamnoch grannkommunerna, där vi idag har ett sporadiskt men ack så viktigt samarbete och nätverk. Mediatekets webbplats, som jag på sistone inte har hunnit med att uppdatera, har jag gett en mindre uppfräschning innehållsmässigt.

Fackligt arbete

Som fackligt engagerad har jag sett att många större möten ligger direkt efter att eleverna slutat skolan – halvdagsmöten för samverkansgrupper inom kommunen, där samtliga försöker få klart saker innan semestrar. I förra veckan ägnade jag 12 timmar av min 32-timmarsvecka åt detta. Ett nödvändigt arbete som självklart behöver ta tid.

Planering

Jag har från personalen på skolan tagit upp anmälningar till höstens bokmässa och avser att köpa inträdes- och lunchbiljetter när jag är tillbaka i början av augusti. Här behöver vi även planera samåkning, så att alla på bästa sätt kan ta sig till Göteborg när bokmässan är igång. De flesta är gamla rävar i dessa sammanhang, så det är skönt att man inte behöver agera reseledare i varje fall! 🙂

Jag har även haft möte med en pedagog på förskolan Totus för att planera inför uppstartandet av ett förskolebibliotek. Det blir en mindre satsning till en början, men ambitionerna hos mig och Ingela är så mycket större. Läsning är oerhört viktigt och om vi kan få upp förskolebarnens (och deras föräldrars) ögon för böcker och läsning så får vi möjlighet att ge dem en bättre grund än om de inte har en läsande grund. Jag har sonderat terrängen kring vad man bör köpa in och lämnar dessa som förslag efter sommaren. Jag har även kikat på det här med etiketter på baksidan av böckerna och har klurat en lösning som inte innebär att man behöver köpa 1000 etiketter men som samtidigt har Förskolebibliotek Totus skrivet på etiketten, som pedagogen önskade!

Det är också nu som vi kan planera för lektioner och andra pedagogiska satsningar i höst. När väl hösten kommer är det så mycket som skall göras att det här med att planera för det dagliga arbetet liksom inte alltid hinns med. Med en planering som görs under sommaren blir arbetet i höst lättare.

Jag har också uppdaterat vårt informationsmaterial till nyanställda på skolan, redo att delas ut vid en introduktion som jag i år hoppas bli något längre än normalt. Det sistnämnda har jag även e-postat rektor om.

Smått och gott

Jag har tömt två anslagstavlor på alla tidningsurklipp och evenemangstips och rensat rätt så rejält på mitt kontor. Det är dock tyvärr fortfarande alltför mycket kvar att göra där… Pantflaskorna som vi samlar in för att få pengar till roliga elevaktiviteter har pantats. Nya pärmar är upplagda för höstens arbete, såsom pärmar för datoravtal och räkningshantering. Samtidigt har mina kollegor tagit ner alla utställningar som vi haft i Mediateket, alla böcker som skyltats vid de olika avdelningarna samt tagit bort avgående elevers skol-e-postadresser ur vårt bibliotekssystem. Min kollega har gått igenom den stora mängden med miniräknare för att se vilka som är trasiga eller där batterierna är slut – detta för att underlätta vid utlåningen i augusti.

Vi har dessutom gått igenom öppnade elevskåp och hittat böcker som borde ha lämnats till oss – nu drar vi dem som återlämnade så att eleverna slipper få räkningar. E-posten gås igenom för att hantera alla förfrågningar kring böcker, datorer och annan hjälp, som kommit in de gångna två veckorna.

Utöver detta gör vi allt som de flesta gör innan semestern – rensar på skrivbordet, lägger in frånvaromeddelande på telefon och e-post, ser till att blommor får vatten även under sommaren.

Det här var alltså en del (absolut inte allt, men en god del) av det vi gör när vi inte möter elever. Jag hoppas detta stillar någons undran.

Nytt nummer av noll27

noll27 är en gratistidskrift som ges ut av Kultur i Väst, med fokus på bibliotek. De har även en webbplats där allt material är direkt tillgängligt. De har precis i dagarna kommit ut med ett nytt nummer, där jag själv särskilt fastnade för en artikel om Bibblis, en app för att få barn i åldern 6-12 år att läsa mer. Alla artiklarna hittar ni på deras webbplats – väl värda att läsa, allihopa!

Läs mer