Folkbibliotek (högskoleuppsatser 2016-april 2017)

Ur 2016 och 2017 års digra material från högskolorna hittar vi några uppsatser som är intressanta ur ett biblioteks- och skolbiblioteksperspektiv. Klicka dig vidare för att läsa mer.

Skolbibliotek (högskoleuppsatser 2016-april 2017)

Ur 2016 och 2017 års digra material från högskolorna hittar vi några uppsatser som är intressanta ur ett skolbiblioteksperspektiv. Klicka dig vidare för att läsa mer. Detta är ett urval.

Förskolebibliotek (högskoleuppsatser 2016)

Ur 2016 och 2017 års digra material från högskolorna hittar vi några uppsatser som är intressanta ur ett förskolebiblioteksperspektiv. Klicka dig vidare för att läsa mer.