Kursdag om utvärdering i skolbibliotek – 13 mars 2015 i Stockholm

Statistik (Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket)

Dagen började (efter en resa som startade redan kl 04:45 i Ulricehamn) med att Cecilia Ranemo från Kungliga biblioteket, ansvarig för statistikinhämtning från alla slags skattefinansierade bibliotek i Sverige, berättade om hur det gått hittills med den enkät som gick ut i början av året till bl.a. de flesta skolbibliotek i Sverige.

Fortsätt läsa ”Kursdag om utvärdering i skolbibliotek – 13 mars 2015 i Stockholm”