Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
E Svart tavla

UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING

Ea Pedagogik
Pedagogisk metodik | Särskilda metoder
Em Undervisningsväsen
Förskolan | Grundskolan | Gymnasieskolan | Folkhögskolor | Yrkesutbildning | Distansundervisning | Invandrarundervisning | Vuxenundervisning | Fristående skolor | Studerandeekonomi, stipendier
Ep Högskolor
Eu Elever med särskilda behov
Läs- och skrivsvårigheter
Ev Folkbildning
Ex Yrkesval
Högerpil Se även - Internetkataloger för skolan

 
Ea PEDAGOGIK
Lärarnas Nyheter Svensk
Pedagogisk Forskning i Sverige Svensk (Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs univ)
Tidskriften Utbildning & Demokrati Svensk (Örebro univ)
Eab PEDAGOGISK METODIK
ACTden - Digital Education Network (ACT Laboratory Ltd)
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter Svensk
Gateway to Educational Materials (ERIC Clearinghouse on Information & Technology)
High School Hub (Dyann K. Schmidel & Wanda G. Wojcik)
Liber förlag och internetbokhandel Svensk
Mimers Brunn Svensk
"Skolarbeten, recensioner och uppsatser som resurs i skolarbetet"

PBS TeacherSource
Ämnesindelade lektionsförslag från amerikansk allmän-tv

PPP - Pædagogisk Psykologisk Fagportal Dansk (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek)
SO-rummet Svensk
"Ett gratis läromedel och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, geografi, religion och samhällskunskap"

Umeå universitet: Enheten för pedagogiska mätningar Svensk
23 IKT-saker i skola och bibliotek Svensk (Linnéa Sjögren)
Eaby SÄRSKILDA METODER I UNDERVISNINGEN
Hit bl.a. språkresor
Avista Språkreseförmedlarna Svensk
Estudio Hispánico Svensk
Har förmedlat språkresor sedan 1999 och vi erbjuder språkstudier på sina spanska språkskolor som finns över hela Spanien

SI Språkresor och Spanska Institutet Svensk
Språkpunkten Svensk
Språkreseguiden.se Svensk (Studentum)
STS Språkresor Svensk
Eaca MONTESSORIPEDAGOGIK
Svenska Montessoriförbundet Svensk
Eacb WALDORFPEDAGOGIK
Waldorfakademien Svensk
Waldorfskolefederationen Svensk
Ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige.
Ead STUDIETEKNIK
edHelper.com - Lesson Plans, WebQuests, Resources
Loggbok.nu Svensk (Illius Media)
"Ett web2.0-verktyg för elever som läser projektarbete på gymnasiet"

 
Em UNDERVISNINGSVÄSEN - ALLMÄNT
Education Week on the Net
Education World
EMU - Danmarks undervisningsportal Dansk
European Schoolnet
Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet utbildning och kultur
 • The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA
  Global SchoolNet's Global Schoolhouse (Global SchoolNet Foundation)
  Länkar samman skolungdom över hela världen

  International comparisons in education (National Center for Education Statistics)
  UNESCO
 • International Bureau of Education - IBE
 • Databases on education
 • Official information sources on education
 • World Data on Education
 • World Bank Data: Education
  Böcker Romaner och berättelser i skolmiljö (Mölndals stadsbibliotek)
  Em-c UNDERVISNINGSVÄSEN - SVERIGE - ALLMÄNT
  AllaStudier.se Svensk
  Barn- och elevombudet - BEO Svensk
  Lärarförbundet: Bästa skolkommun Svensk
  Regeringskansliet: Utbildningsdepartementet Svensk
 • Internationella programkontoret för utbildningsområdet Svensk
  En statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete

  Skolguiden.se Svensk
  Skolporten - för skolans lärare och ledare Svensk
  Skolverket Svensk
  Nationell myndighet som ansvarar för utbildningsinspektion, nationell uppföljning och utvärdering

 • Fristående skolor
 • Jämförelsetal för skolhuvudmän
 • Kursinformationssystemet för skolan
  Information om ämnen, kurser och program i grundskolan, gymnasieskolan, komvux m fl

 • Utbildningsinfo.se Svensk (Skolverket)
  "Samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige"

 • SIRIS - resultat- och kvalitetsinformationssystem
  Sveriges riksdag: Utbildningssutskottet (UbU) Svensk
  Bereder ärenden om allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredning

  Utbildning.se Svensk (FindCourses Global AB)
  Utbildningsradion - UR Svensk
 • Skolbolag
  Academedia Svensk
  Baggium - Samhällsnyttiga tjänster Svensk
  John Bauergymnasiet Svensk
  Kunskapsskolan Svensk
  Pysslingen Svensk
  Em.01 FÖRSKOLAN
  Fria förskolors Samverkansorganisation Svensk
  Perpetual Preschool
  Regeringskansliet: Förskolan Svensk
  Skolverket: Förskoleverksamhet Svensk
  Em.02 GRUNDSKOLAN
  Föräldraalliansen Sverige: Kommunalt grundskoleindex 2008 Svensk
  Skolverket: Svensk
 • Grundskola: Skolor i alfabetisk ordning
 • Grundskola: Sök skola
 • SALSA - Betygsresultat för kommuner och skolor år 9
 • Em.03 GYMNASIESKOLAN
  AllaStudier.se: (Metro)
 • AllaStudier.se: Hitta rätt gymnasius Svensk
 • Komvux Svensk
 • Studera utomlands: gymnasium Svensk
  GymnasieGuiden - vägledning inför ditt gymnasieval Svensk (Framtidsutveckling AB)
  Gymnasium.se Svensk (Studentum AB)
  "Information om alla Sveriges gymnasieskolor och mängder av matnyttig information inför gymnasievalet, om utlandsstudier, skolrecensioner, elevbloggar, en yrkesguide och mycket mer"

  InetMedia: Gymnasieskolor i hela Sverige Svensk
  Naturbruk.se Svensk (Naturbruksskolornas förening, Yrkesnämnderna och SLU)
  Samlad presentation av Sveriges naturbruksgymnasier

  Riksidrottsförbundet: Riksidrottsgymnasier Svensk
  Riksintag.se Svensk(Studentum AB)
  Information om alla Sveriges gymnasieskolor som erbjuder riksintag och riksrekryterande gymnasieprogram

  Utbildningsinfo.se: Gymnasieskola Svensk (Skolverket)
 • Em.05 FOLKHÖGSKOLOR
  AllaStudier.se: Folkhögskola Svensk
  Folkhögskolornas informationstjänst - FIN Svensk
  Ingår som en del i Folkbildningsrådet och svarar för den allmänna och samlade informationen om Sveriges 147 folkhögskolor

  Nätbildarna - Folkbildningens distansnätverk Svensk (Folkbildningsrådet)
  Böcker Romaner och berättelser med tema folkhögskola (Mölndals stadsbibliotek)
  Em.06 YRKESUTBILDNING OCH FACKSKOLOR
  AllaStudier.se:
 • Kompletterande utbildningar Svensk
  Byggare.com Svensk
  Hantverk & Utbildning, Stiftelsen Svensk
 • Entreprenörskolan
 • Hantverksbasen Svensk
  Information och sökmöjligheter om yrken, utbildningar, branscher, internationella utbildningar (Europa) samt länkar till organisationer, myndigheter, skolor och utbildningsanordnare

  Myndigheten för yrkeshögskolan - yh Svensk
  "Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan"

  Målarbranschens yrkesnämnd Svensk
  Studentum.dk: Erhvervsuddannelse Dansk
  TraineeGuiden.se Svensk
  Trainee Search - Traineeprogram och internships Svensk
  "Aktuella traineeprogram och Internships i Skandinavien och övriga Europa"

  Utbildning.se Svensk
  Utbildning 24 Svensk
  "Utbildning för arbetslivet, bl.a. öppen utbildning, företagsanpassad utbildning, föreläsningar, samt intressanta kurser, konferenser och evenemang"

  Yrkeslandslaget Svensk
 • Em.071 DISTANSUNDERVISNING
  Nätbildarna - Folkbildningens distansnätverk Svensk (Folkbildningsrådet)
  Studentum.dk: Fjernundervisning Dansk
  Utbildning.se Svensk
  Em.076 INVANDRAR- OCH MINORITETSUNDERVISNING
  Skolverket: Tema Modersmål Svensk
  Samlad information modersmålsstöd, modersmålundervisning och studiehandledning på modersmål

  Em.08 VUXENUNDERVISNING OCH VIDAREUTBILDNING
  SyoGuiden:
 • Komvux
 • KY Svensk
  Centrum för flexibelt lärande Svensk
  Encell - nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande Svensk (Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping)
  Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra Svensk
  Utbildning.se Svensk
 • Em.093 FRISTÅENDE SKOLOR
  Skolverket: Fristående skolor
  Em-d UNDERVISNINGSVÄSEN - NORDEN
  EDU.fi Svensk
  EMU - Danmarks undervisningsportal Dansk
  Studentum.dk - Find din Uddannelse Dansk
  Em-e UNDERVISNINGSVÄSEN - BRITTISKA ÖARNA
  British Education Index (Univ of Leeds)
  Em-f UNDERVISNINGSVÄSEN - MELLANEUROPA
  Deutscher Bildungsserver (Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung)
  SchulWeb - Schulen und Schulmaterial im Internet (Humboldt-Uni, Berlin)
  Em-f UNDERVISNINGSVÄSEN - MELLANEUROPA
  Education.fr - le portail de référence sur l'éducation (Ministère de l'éducation)
  Em-qa UNDERVISNINGSVÄSEN - NORDAMERIKA
  American School Directory
  US Department of Education
  Emia SKOLPERSONAL
  Attraktiv Skola Svensk
  En satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och stärka kvaliteten i skolan

  Lärarförbundet Svensk
  Lärarnas historia Svensk
  "Ger ett smakprov på lärararkivens rikhaltiga innehåll. De står öppna för besök av forskare, uppsatsskrivande studenter, historieskribenter och andra intresserade av läraryrkets historia"

  Lärarnas riksförbund - LR Svensk
  Skolguiden.se Svensk
  Skolporten - för skolans lärare och ledare Svensk
  Emib ELEVER/STUDERANDE
  Barnverket Svensk
  Nationellt föräldranätverk som tar barnens parti och verkar för ökad kvalitet i förskola och skola

  Elevorganisationen Svensk
  Hem och skola, Riksförbundet Svensk
  Sveriges elevråd - SVEA Svensk Svensk
  Emiba STUDERANDEEKONOMI, STIPENDIER
  [Högerpil] Stiftelser, fonder och stipendier Se Bfaj Stiftelser och fonder
  Centrala Studiestödsnämnden - CSN Svensk
  Emm SKOLSOCIALA ÅTGÄRDER
  AmoebaWeb: School Psychology (Douglas Degelman)
  BraSkolmat.se Svensk
  Elevhälsan Svensk
  "En mötesplats för alla som arbetar inom elevhälsan i skolan"

  Riksföreningen för skolsköterskor Svensk
  School Psychology Resources Online (Sandra Steingart)
  SkolmatSverige.se Svensk
  "Ett kostnadsfritt och kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider"

  Svenska Skolläkarföreningen Svensk
  Yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola - PSIFOS Svensk
   
  Ep HÖGSKOLOR
  AllaStudier.se: Studera utomlands: högskola Svensk
  Braintrack University Index (Ionos GmbH)
  Högre utbildning
  "Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning"

  Peterson's
  "The most comprehensive and heavily traveled education resource on the Interne"

  Studentum.dk: Videregående uddannelse Dansk
  Studentum.se Svensk
  På Studentum finns idag information om flera tusen utbildningar från universitet, högskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, privata skolor, språkreseanordnare och skolor i utlandet

  Böcker Romaner och berättelser med tema studenter (Mölndals stadsbibliotek)
  Distansundervisning på högskolenivå
  AllaStudier.se: Distansstudier på högskola Svensk
  MindEdge
  Re.ViCa
  "An inventory and to show the results of a systematic review of Virtual Campus initiatives of the past decade within higher education throughout the world"

  Ep-c HÖGSKOLOR - SVERIGE
  AllaStudier.se:
 • Högskola Svensk
 • Högskoleprovet Svensk
 • Yrkeshögskola Svensk
  Campus.se Svensk
  Högskoleprovet Svensk (Umeå univ)
  Högskoleverket Svensk
  Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor

 • Doktorandhandboken Svensk
 • NU-Statistikdatabasen
  Statistiska uppgifter om de svenska universiteten och högskolorna

 • Studera.nu
  Information om högskolestudier

 • Svensk-engelsk ordbok - Översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn Svensk
  KK-stiftelsen Svensk
  Regeringskansliet: Utbildningsdepartementet Svensk
  SACO: Välja yrke & högskoleutbildning Svensk
  Studera.nu - Information om högskolestudier Svensk (Högskoleverket)
  Studeravidare.se Svensk
  "...skapad för att ge dig som blivande student en överblick över de utbildningar som erbjuds i Sverige på högskolenivå"

  Utbildningssidan.se Svensk
  Sökportal för eftergymnasiala utbildningar

  Verket för högskoleservice - VHS Svensk
  Statlig myndighet som ger service och stöd till universitet och högskolor. Genomför även samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar

 • Epi HÖGSKOLEPERSONAL OCH STUDERANDE
  AllaStudier.se:
 • Kår och nation Svensk
 • Studentbostad Svensk
 • Studentekonomi Svensk
 • Så hittar du studievägledare Svensk
  Infoo.se: Student- och kårföreningar Svensk
  Sveriges Förenade Studentkårer Svensk
 •  
  Eu ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV
  Barnlogopedmottagningen i Borås - BLOM Svensk
  LD Online
  "The Interactive Guide to Learning Disabilities for Parents, Teachers, and Children"

  Specialpedagogiska skolmyndigheten Svensk
  Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten

 • Läromedel
 • Skolor
  Utbildning för barn och ungdomar i fem regionala och tre nationella specialskolor

  Svenska Förbundet för Specialpedagogik - SFSP Svensk
  "En obunden ideell organisation vars främsta uppgift är att främja utbildning av barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd"

  Särnät - Särskolans nätverk i Sverige Svensk (Slottsbergsgymnasiet, Göteborg)
 • Eue LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER
  Centrum för lättläst (LL-stiftelsen)
  Dyslexia - The Gift - Information and Resources for Dyslexia (Davis Dyslexia Association International)
  Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FOB Svensk
  Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter - FMLS Svensk
  Hegas - Specialförlaget för lättläst litteratur Svensk
   
  Ev FOLKBILDNING
  Folkbildningsförbundet - Studieförbundens intresseorganisation Svensk
  Folkbildningsnätet Svensk
 • Pedagogiska resurser
  Folkbildarlänksamling, projektdatabas och studiematerialdatabas
  Folkbildningsrådet Svensk
  Kurser.se Svensk
  Olika typer av kurser som man kan läsa på sin fritid, såsom kurser inom jakt, fiske, dykning, dans, matlagning, flygning mm

  Nätbildarna Svensk
  Studieförbund och folkhögskolor presenterar själva sina utbud av distansstudier

  Nätkurser.se Svensk
  Svensk Folkbildningsbibliografi 1850-1950 Svensk (KB)
 • Studieförbund
  ABF Arbetarnas Bildningsförbund Svensk
  Folkuniversitetet Svensk
  Medborgarskolan Svensk
  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV Svensk
  Sensus studieförbund Svensk
  Sensus studieförbund och TBV har gått samman under det gemensamma namnet Sensus studieförbund

  SISU Idrottsutbildarna Svensk
  Studiefrämjandet Svensk
  SV - Studieförbundet Vuxenskolan Svensk
   
  Ex YRKESVAL
  [Högerpil] Se även - Ohak Arbetsförmedling och arbetslöshet
  Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte - CIU Svensk
 • MyTellus
  "Mötesplatsen och kunskapskällan för alla som är nyfikna på världen utanför Sverige"

  Aupairguiden.se Svensk
  "Information om hur det är att vara au pair samt hur man kan söka au pair-jobb i olika länder (även Sverige)"

 • Aupairforum.se
  "Om du funderar på att bli au pair är det här som du kan få direkta tips från tjejer och killar som är eller har varit au pairer. Om själv är au pair kan du chatta med andra au pairer om precis allt som har med au pairlivet att göra."

  Gymnasieguiden: Sök efter yrke Svensk
  Karriärguiden.se Svensk
  Prevent Svensk
  Information om arbetsliv och arbetsmiljö. Utg av Svenskt Näringsliv, LO och PTK

  Sveriges Vägledarförening Svensk
  Föreningen för alla med intresse av studie- och yrkesvägledning

 • »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved.
  . - Länkar kollade: 2013-07-24
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek