Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Nqd

SYDAMERIKA

Karta över Sydamerika [Vänsterpil] N Geografi
[Vänsterpil] Nq Amerika

[Högerpil] Nqda Colombia
[Högerpil] Nqdb Venezuela
[Högerpil] Nqdca Guyana
[Högerpil] Nqdcb Franska Guyana
[Högerpil] Nqdcc Surinam
[Högerpil] Nqdd Brasilien
[Högerpil] Nqde Paraguay
[Högerpil] Nqdf Uruguay
[Högerpil] Nqdg Argentina
[Högerpil] Nqdgi Falklandsöarna
[Högerpil] Nqdh Chile
[Högerpil] Nqdi Bolivia
[Högerpil] Nqdk Peru
[Högerpil] Nqdl Ecuador
    Nqdli Galapagosöarna
Nqd SYDAMERIKA: ALLMÄNT
Hit Latinamerika i allmänhet
Bildartiklar från Latinamerika Svensk (Per Bomark & Asienguiden)
Center for International Policy: Armeicas Program
Ny14Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños = Community of Latin American and Caribbean States
Equipo Nizkor - Derechos Humas en America Latina
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe
Latin America Solidarity Coalition - LASC
Latinamerika.nu Svensk (Latinamerikagrupperna, Svalorna och Kristna fredsrörelsen)
"En hemsida om människor, miljöer och händelser i Central- och Sydamerika. Latinamerika.nu erbjuder en unik rapportering från regionen, genom att ha en permanent närvaro av journalister med god lokalkännedom i flera av länderna

Latinamerikainstitutet - LAIS (Stockholms univ)
LANIC - Latin America Network Information Center: South American Resources (Univ of Texas at Austin)
LatinamericaPress.org
"Latinamerica Press has been publishing independent news, analysis and information materials since 1969"

Latin-Amerikagruppene i Norge Norsk
Netværk for latinamerikanske studier - NETLA Dansk
WorldNews Network: South America
Sydamerikanska avtal
ALBA-TCP - Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de comercio de los pueblos
Samarbetet skapades på initiativ av Venezuelas president Hugo Chávez i december 2004 och är Chávez svar på USAs frihandelsavtal ALCA. Inom ramen för ALBA finns också handelsavtalet TCP som är svaret på USAs bilaterala frihandelsavtalavtal TLC

CAN (Andinska gemenskapen = Comunidad Andina)
Gemenskapen har målsättningen att skapa en gemensam inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Intentionen var att den planerade integrationen mellan medlemsstaterna skulle vara genomförd 2005. Så har inte blivit fallet

MERCOSUR
"Medlemsländerna består av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela. Det råder även ett visst samarbete med CAN-länderna Peru, Colombia, Bolivia och Ecuador samt med Chile"

UNASUR (Sydamerikanska Nationernas Union = La Unión de Naciones Suramericanas)
En politisk och ekonomisk gemenskap av Sydamerikas tolv självständiga stater. UNASUR består i grunden av de två existerande tullunionerna Mercosur och CAN (Andinska gemenskapen – Comunidad Andina).

»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. Maps and boundary data are copyrighted by FOTW - Flags Of The World web site. All rights reserved. - Länkar kollade: 2011-10-11 §
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek