Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
O

SAMHÄLLSVETENSKAP RÄTTSVETENSKAP

O Samhälls- och rättsvetenskap - allmänt
Social ekonomi
Oa Sociologi
Socialpsykologi | Sociala strukturer | Barn och ungdom] | Äldre | Familjesociologi
[Högerpil] Ob Internationella relationer
[Högerpil] Obf Förenta Nationerna
[Högerpil] Obk-ae Europeiska Unionen
[Högerpil] Oc Statskunskap och politik
[Högerpil] Od Förvaltning
[Högerpil] Oe Rättsvetenskap
[Högerpil] Oh Sociala frågor och socialpolitik
[Högerpil] Oha Arbete och arbetsmarknad
[Högerpil] Ohd-Ohe Emigration, immigration, minoriteter
[Högerpil] Ohf Social omsorg
[Högerpil] Ohi Droger
[Högerpil] Ohj Könsroller
Oi Statistik
Oj Demografi
Ok Försäkring
Om Kooperation
Op Framtidsstudier

Folksamling
 
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP - ALLMÄNT
Online Dictionary of the Social Sciences (Robert Drislane & Gary Parkinson, Athabasca Univ)
Social Platform
"The Platform of European Social NGOs (Social Platform) is the alliance of representative European federations and networks of non-governmental organisations active in the social sector"

SocioSite - Social Science Information System based at the University of Amsterdam (Albert Benschop)
Social ekonomi
Forum för frivilligt socialt arbete Svensk
"En intresseorganisation för socialt inriktade frivilligorganisationer"

 
Oa SOCIOLOGI
Dansk Sociologforening Dansk
Resources for Methods in Evaluation and Social Research (Ya-Lin Liu & Gene Shackman)
Sociological Tour Through Cyberspace (Michael C Kearl, Trinity Univ, San Antonio TX)
Webbring - Sociology Ring (Mark A Foster)
Web Center for Social Research Methods (Bill Trochim)
Weber, Max - Verstehen - Max Weber's HomePage (Frank W Elwell)
World Bank Data: Social Development
Oaa SOCIALPSYKOLOGI
AmoebaWeb: Social Psychology (Douglas Degelman)
Oab SOCIALA STRUKTURER
Oabk SOCIAL DIFFERENTIERING
Samhällets uppdelning i klasser och grupperingar
Ny21Explore Poverty
Inequality.org - News, information & expertise on the divide in income, wealth & health
Ny21Rädda Barnen: Barnfattigdomen i Sverige {pdf}
Tema Likabehandling Svensk
"Vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder"

Oabkba BARN OCH UNGDOM
Europeiska ungdomsportalen (Europeiska kommissionen) Svensk
Locus - en flerdisciplinär tidskrift för aktuell forskning om barn och ungdomar Svensk (Lärarhögskolan i Stockholm)
Stockholms Läns Ungdoms Samarbetsorganisation - SUS Svensk
UNESCO Youth Coordination Unit
UNICEF
United Nations Youth Information Network
Europeiska ungdomsportalen
Ungdomsstyrelsen Svensk
Youth Networks
"An online network based on the needs of international youth organisations. This network is an initiative of NoBorders"
Oabkbc ÄLDRE
AGE Platform Europe (Europeiska kommissionen)
American Association of Retired Persons - AARP
Pantertorget Svensk
Pensionärernas Riksorganisation - PRO Svensk
SeniorNet
SeniorNet Sweden - IT-förening för äldre Svensk
SeniorsSearch - Seniors Information Resource Center
SPI Seniorpartiet Svensk
Sveriges Pensionärers Riksförbund - SPRF Svensk
Sveriges Pensionärsförbund - SPF Svensk
Oac FAMILJESOCIOLOGI
INCORE - Conflict Data Service: Thematic Guide - Mixed Marriages (Univ of Ulster and UN Univ)
Ob INTERNATIONELLA RELATIONER [Högerpil]
Oc STATSKUNSKAP OCH POLITIK [Högerpil]
Od FÖRVALTNING [Högerpil]
Oe RÄTTSVETENSKAP [Högerpil]
Oh SOCIALA FRÅGOR OCH SOCIALPOLITIK [Högerpil]
 
Oi STATISTIK
Country Indicators for Foreign Policy - CIFP (Department of Foreign Affairs and International Trade and Norman Paterson School of International Affairs) Gratis registrering
Eurostat - Statistical Office of the European Communities
Gapminder(Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund & Hans Rosling)
"This software unveils the beauty of statistical time series by converting boring numbers into enjoyable, animated and interactive graphics"

GeoHive Global Statistics (Xist.org)
InfoNation (United Nations)
Data om geografi, ekonomi, folkmängd och sociala indikatorer för FN:s medlemsländer

International Data Base - IDB (US Census Bureau)
Databas med statistiska tabeller som behandlar demografi och socioekonomiska data från hela världen

Nationmaster.com
OECD Statistics Portal
OFFSTATS - Official Statistics on the Web (University of Auckland Library)
Statistisk Sentralbyrå - Web-tjenere ved statistiske byråer (Statistisk Sentralbyrå, Norge)
Umeå Universitet: Ämnesguider: Statistiska tabeller: Internationell statistik Svensk
UNICEF:
 • Childinfo.org - Monitoring the Situation of Children and Women
 • Statistical Data
  Världsbanken: Data Catalog
 • Oi-c STATISTIK - SVERIGE
  CyberCity - Historiskt uppslagsverk över de svenska städerna Svensk
  SCB - Statistiska centralbyrån Svensk
 • Statistikdatabasen
 • Historisk statistik
 • Internationell statistik - Statistikproducenter efter land
 • Regionala statistikproducenter
 • Statistik efter ämne
 • Övriga källor till svensk statistik
  Svensk rikskalender 1908 Svensk (Projekt Runeberg)
 •  
  Oj DEMOGRAFI (BEFOLKNINGSLÄRA)
  Population Index on the Web (Princeton Univ)
  Population Reference Bureau
  Skatteverket: Folkbokföring Svensk
 • Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler
  UNFPA - United Nations Population Fund:
 • United Nations Population Information Network - POPIN
 • State of World Population Report
  United States Census Bureau:
 • IDB Population Pyramids
  Verktyg där man kan skapa befolkningspyramider för enskilda länder

 • Ny21Random Samplings - The Official Blog
 •  
  Ok FÖRSÄKRING
  Konsumenternas försäkringsbyrå Svensk
  En självständig rådgivningsbyrå. Huvudmän för stiftelsen är Konumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund
  Svenska Försäkringsföreningen Svensk
 • Länkar
  Omfattar: försäkringsbolag, pensionskassor, försäkringsmäklare, jämförelseagenter, oberoende skadeexperter, branschorganisationer, myndigheteter, försäkringskonsulter, utbildning och litteratur

  Svenska försäkringsmäklares förening Svensk
  Sveriges Försäkringsförbund Svensk
  Branschorganisation för de privata försäkringsbolagen
 • Okc SOCIALFÖRSÄKRING
  AFA Svensk
  Arbetslöshetskassornas samorganisation - SO Svensk
  Försäkringskassan Svensk
  International Social Security Association - ISSA
  Minpension.se Svensk
  "En tjänst där du kommer att kunna se din allmänna pension och din kollektivavtalade tjänstepension samlad på ett ställe. Du kommer att få en prognos på din kommande pension och en sammanställning av hur mycket du hittills har tjänat in till din pension"

  Nordisk Socialförsäkringsportal Svensk
  "Portalen riktar sig till dig som flyttar till och/eller arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land"

  Pensionsmyndigheten Svensk
  Sveriges riksdag: Socialförsäkringsutskottet (SfU) Svensk
  Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Svensk
  en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället
  Oke SKADEFÖRSÄKRING
  Anticimex Svensk
  Skadedjurskontroll

  Larmtjänst Svensk
  Försäkringsbolagens gemensamma organ för räddning av restvärden

  Trafikförsäkringsföreningen Svensk
  Samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Ersätter skador orsakade av okända eller oförsäkrade fordon och utfärdar tillfällig gränsförsäkring för utländska fordon
   
  Om KOOPERATION
  Coompanien - Kooperativ utveckling i Sverige Svensk
  "Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans"

  International Co-operative Alliance - ICA
 • ICA Member Organisations
 • Större kooperativa föreningar och företag
  Coop Sverige AB Svensk
  Folksam Svensk
  Fonus Svensk
  HSB Svensk
  Kooperativa Förbundet - KF Svensk
  Lantbrukarnas Riksförbund - LRF Svensk
  OK Svensk
  OKQ8 Svensk
  Riksbyggen Svensk
   
  Op FRAMTIDSSTUDIER
  Institute for the Future
  Institutet för framtidsstudier Svensk
  Bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet
  21stcentury.co.uk - Your Portal to the Future
  »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. . - Länkar kollade: 2012-02-05
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek