Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
P Animation av dubbel kardanknut

TEKNIK, INDUSTRI
KOMMUNIKA­TIONER

Inkubatorer och teknik- och forskningsparker | Science centers | Nanoteknik | Periodika | Bibliografi | Teknikhistoria
P.01 Materiallära
P.02 Mätinstrument
P.03 Maskiner, verktyg och redskap
P.05 Industri
Industrihistoria
P.06 Hantverk och småindustri
[Högerpil] P.08 Energiförsörjning
P.09 Amatör- och hobbyverksamhet
[Högerpil] Pa Teknisk fysik
[Högerpil] Pb Maskinteknik
[Högerpil] Pc Elektroteknik och elektrisk industri
Radio och television
[Högerpil] Pd Bergsbruk
[Högerpil] Pe Metallbearbetning och metallindustri
[Högerpil] Pf Stenindustri
[Högerpil] Pg Glas, keramik, porslin
[Högerpil] Ph Träteknik och träindustri
[Högerpil] Pi Pappersindustri
[Högerpil] Pj Textil- och beklädnadsindustri
[Högerpil] Pk Läder- och pälsvaruindustri
Plc Halmarbeten, hårarbeten
[Högerpil] Pm Kemisk teknik och kemisk industri
[Högerpil] Pn Fotografi och filmteknik
Po Tryckeri
Bokbinderi
[Högerpil] Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
[Högerpil] Pr Transportmedel och kommunikationer
Transporter | Tidtabeller
  [Högerpil] Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik
  [Högerpil] Prb Järnvägar och spårvägar
  [Högerpil] Prc Fartyg och sjöfart
  [Högerpil] Prd Luftfart och rymdfart
    [Högerpil] Prda Luftfart
    [Högerpil] Prde Rymdteknik och rymdfart
[Högerpil] Ps Brandteknik och brandväsen
Pt Patentbeskrivningar
[Högerpil] Pu Datorer och databehandling
  [Högerpil] Puc Datanät, datakommunikation, internet

 
P TEKNIK, INDUSTRI OCH KOMMUNIKATIONER - ALLMÄNT
Acronym Finder (Mountain Data Systems)
Databas med vanliga acronymer inom områdena datorer, teknologi, telekommunikation och militärväsen

ALMI Företagspartner Svensk
"Finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas"

Blixtlåset - Svenska Gymnasiemästerskapen för uppfinnare Svensk
eFunda: The Ultimate Online Reference for Engineers
Ny13Finn upp - Världens bästa uppfinnartävling för unga Svensk (Ingenjörsamfundet & Svenska Uppfinnarföreningen)
Ford Museum, Henry
GlobalSpec - Engineering Resources
How Everyday Things are Made {Flash} (Stanford Univ)
How Products Are Made (Thomson Gale)
How Everything Work (Louis A Bloomfield)
Industrifonden Svensk
"En aktiv och uthållig delägare i svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifondens investeringar görs på affärsmässiga villkor i samarbete med entreprenörer och andra investerare"

Ingenjörsvetenskapsakademien - IVA Svensk
Har till uppgift att främja de tekniska och ekonomiska vetenskaperna till nytta för det svenska samhället

Innovations-report
"The forum for science, industry and economy that promotes innovation dynamics, networking of innovation and performance potentials"

Institutet för kvalitetsutveckling - SIQ Svensk
Ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet
Maintenancenet - Marknadsplats för underhållsbranschen (Mentor Online)
MIT Media Lab: Research (Massachusetts Institute of Technology)
Svenska Science Center, Föreningen - FSSC Svensk
Tillväxtverket Svensk
Statens Haverikommission Svensk
Utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, kärnkrafts-, medicintekniska olyckor samt tillbud
Svenska Uppfinnareföreningen - SUF Svensk
Swerea - forskningskoncernen Svensk
"Skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik ... erbjuder behovsmotiverad forskning, utveckling och utbildning"

Ny13Teknikdebatt.se - Sveriges röst för teknik- och samhällsdebatt Svensk
"Tillsammans med våra läsare driver och kommunicerar vi samhälls- och branschspecifika frågor viktiga för teknikmarknaden"

Tekniken Hus i Luleå Svensk
En teknisk lekstuga för alla åldrar. Att göra den tekniska verkligheten förståelig, komplettera arbetet i skolan och förskolan och inspirera till fördjupning i teknik och naturvetenskap
Terminologicentrum - TNC (fd Tekniska Nomenklaturcentralen) Svensk
Den centrala instansen i Sverige för utveckling och vård av terminologi och fackspråk
Ny21Try Engineering
"What does it take to become an engineer? All the information you need is right here"

Vinnova - Verket för innovationssystem Svensk
Sammanslagning av KFB, NUTEK:s FoU-del samt delar av RALF

World Bank Data: Science & Technology
Inkubatorer och företagsparker
International Association of Science Parks - IASP
 • Links to ISAP Members
  Swedish Incubators & Science Parks - SiSP Svensk
 • Medlemmar
 • Science centers
  European Network of Science Centres and Museums - Ecsite
 • Members Directory
  Ny22Föreningen Svenska Science Centers Svensk
 • Nanoteknik
  ElectroIQ: Nanotech
  Foresight Institute - About Nanotechnology
  HowStuffWorks: How Nanotechnology Works
  Nano - The magazine for small science
  Ny14nanoHUB.org
  Nanotechnology Now - Gatweway to Everything Nanotech
  P(p) TEKNIK - ALLMÄNT - PERIODIKA
  Engineer, The (Centaur Communications Ltd)
  Ny Teknik - Sveriges ledande tekniska tidning Svensk
  Popular Mechanics
  [Arkiv 1905- ] (Google Books)
  "Inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science"

  Popular Science: Technology
  Scientific American
  Technology Review - MIT's Magazine of Innovation
  Wired News
  P:aa TEKNIK - ALLMÄNT - BIBLIOGRAFI
  Chalmers Tekniska Högskolas biblioteks katalog
  Kungl Tekniska Högskolans biblioteks katalog
  P:k TEKNIKHISTORIA
  Ny21American Museum of Science and Industry
  Ny21Boston Science Museum
  Canada Science and Technology Museum
  Danmarks Industrimuseum Dansk
  Danmarks Tekniske Museum Dansk
  Deutsches Museum
  European Network of Science Centres and Museums - Ecsite
 • Members Directory
  Franklin, Ben - Electric Ben Franklin (ushistory.org)
  European Route of Industrial Heritage - ERIH
  "The tourism information network of industrial heritage in Europe"

  Franklin Institute
  Greatest Engineering Achievements of the 20th Century (National Academy of Engineering)
  History Learning Site: Scientific Inventions 1900 - 1990 (Spartacus Schoolnet)
  Ny21Ingenjörshistoria Svensk (Sveriges Ingenjörer)
  The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage - TICCIH
  Inventing Modern America - From the Microwave to the Mouse (MIT)
  Kulturarv.dk: Industri og havne Dansk
  LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur
  Making the Modern World (Science Museum, London)
  MichiganTech: : Industrial Archaeology
  Ny21Museum of Science and Industry, Chicago
  Museum of Science & Industry in Manchester
  National Museum of Science & Industry
  Norsk Teknisk Museum Norsk
  Ny21San Francisco Exploratorium
  Science Odyssey: People and Discoveries: Technology (WGBH Boston)
  Uppfinnare och uppfinningar från radion till World Wide Web

  Ny21Smithsonian Institution
  Svenska Industriminnesföreningen - SIM Svensk
  Sächsisches Industriemuseum = Saxon Museum of Industry
  Tech Museum of Innovation
  Technoseum - Das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim
  Tekniska Museet Svensk
  Time-Warp Archive of Vintage Technology Through the Decades
  Uppfinningarnas bok Svensk (Projekt Runeberg)
  Digital version av orig. uppl. 1873-1875 i sju band

  WorkLab - International Association of Labour Museums
 •  
  P.01 MATERIALLÄRA
  Hit allmän materiallära liksom smörjmedel, kylmedel m.m. samt smöjning och kylning
  AZoM - Metals, Ceramics, Polymers, Composites, An Engineers Resource (AZoM.com Pty.Ltd)
  eFunda: Materials
  KonstruktörsLotsen Svensk (IVF Industriforskning och utveckling AB )
  Korrosionsinstitutet Svensk
  Bildat av staten och industrin för att förebygga och bekämpa korrosionen i Sverige

  Materials.dk - MaterialePortalen Dansk (Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Tekniske Videncenter & Ingeniøren A/S)
  Nordic Netproducts Svensk
  "Ger dig som arbetar med teknik tillgång till 30 000 produkter, lika många leverantörer samt en aldrig sinande ström av produktnyheter"
  Riksantikvarieämbetet: Materialguiden Svensk
  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - SP Svensk
  ThomasNet
  "Search ThomasNet to find manufacturers, distributors and service providers - from Actuators to Zirconium and everything in between"

   
  P.02 MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT
  Hit mätinstrumentens användning
  SP Mätteknik Svensk (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
  Kvalificerad kalibrering, mätinstrumentprovning och systemanalys inom teknikområdena elektricitet, elkraft, geometri, kraft, massa/vikt, optik, temperatur, tid, tryck och volym/flöde

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll - SWEDAC Svensk
  Ackrediteringsverksamheten, som innebär kompetensprövning, omfattar laboratorier, certifieringsorgan, kontroll- och besiktningsorgan som sysslar med analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning inom olika sektorer
   
  P.03 MASKINER, VERKTYG OCH REDSKAP
  Ahlsell Svensk
  Innehåller bland annat de samlade katalogerna. Sök bland 120 000 artiklar
  International Federation of Hardware and Houseware Associations
  Jula postorder varuhus Svensk
  Järnia Svensk
  Lantbruksnet: Verkstad Svensk
  Luna Svensk
  Clas Ohlson Internetbutik Svensk
   
  P.05 INDUSTRI
  ProduktAktuellt Svensk (Compro Media AB)
  Sök- och nyhetstjänst med leverantörer och produkter inom en rad områden såsom el, elektronik, industri, mät, data, lab, process och automation

  Ny22RI.se Svensk (Research Institutes of Sweden)
  Underhållsföretagen Svensk
  Verkstäderna Svensk
  P.05:k INDUSTRIHISTORIA
  Almgrens sidenväveri och museum, Stockholm Svensk
  Arbetets museum Svensk
  ArbetSam - Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Svensk
  Centrum för Näringslivshistoria Svensk
  "Vi hjälper dig med företagets arkiv och ser till att dokumenthanteringen sköts på rätt sätt. Vi tar hand om företagets historiska källmaterial, gör det lätttillgängligt och gör historien levande"

  Dalénmuseet, Stenstorp Svensk
  Upplevelsemuseum som visar nobelpristagaren Daléns liv och gärningar och visar AGAs historia

  Engelsbergs bruk Svensk
  Eskilstuna stadsmuseum Svensk
  Till Eskilstuna stadsmuseum hör Faktoriet, Rademachersmedjorna, Lagersbergs säteri, Sörmlandsgården och Vapentekniska samlingarna

  Forsviks Bruk (Stiftelsen Forsviks Industriminne)
  Gislaveds industrimuseum Svensk
  Göteborgs Remfabrik Svensk
  Huseby Bruk
  Industrihistoria i väst Svensk
  Industrimuseum Gnosjö Svensk
  Johannamuseet - Tekniskt och allmänt museum i Skurup Svensk
  Lugnås Qvarnstensgruva Minnesfjället, Lugnås Svensk
  Nobelmuseet i Karlskoga
  Olofsfors bruksmuseum, Nordmaling Svensk
  Pythagoras, Norrtälje Svensk
  Fabriken är komplett med produktionslinje från tidigt nittonhundratal, kontor med ritningar och andra arkivalier, maskinrum med tändkulemotordriven elgenerator

  Repslagarmuseet, Älvängen Svensk
  Rydals museum Svensk (Marks kommun)
  Det levande museet i ett spinneri från 1853

  Ryttarens torvströfabrik, Kättilstorp Svensk
  Svartviks industriminnen Svensk
  Teknikarv Svensk (Peter Löf)
  Teknik & Kultur - Nyt om håndværk- og industrihistorie Dansk
  Textilmuseet Borås Svensk
  Vallonbruk i Uppland Svensk
   
  P.06 HANTVERK OCH SMÅINDUSTRI
  Sveriges Hantverksråd Svensk
  Hantverkarnas Riksorganisation Svensk
  [Högerpil] P.08 ENERGIFÖRSÖRJNING
   
  P.09 AMATÖR- OCH HOBBYVERKSAMHET
  Hit endast allmäna arbeten
  Högerpil Modellarbeten. Se Pr.09 Modellarbeten
  All Crafts - Your Guide for All Crafts (Litten Consulting)
  AtoZ.dk - Gør det selv Dansk
  Aunt Annie's Craft Page (Dorothy LaFara)
  DIY Network - Home Improvement and How-To Projects
  DoItYourself.com - Home improvement, repair and decorating tips for do it yourselfers
  Gör det själv/Gör Så Här Svensk
  "Tidning för hemmafixare och hantverkare"

  Lav-det-selv.dk Dansk
  Mappis.se - Guider, Tips och Gör-Det-Själv Svensk
  Picture Framing Magazine's Online Resource
  Popular Mechanics
  Webbringar: WebRing: Hobbies & Crafts
  [Högerpil] Pa TEKNISK FYSIK
  [Högerpil] Pb MASKINTEKNK
  [Högerpil] Pc ELEKTROTEKNIK OCH ELEKTRISK INDUSTRI
  [Högerpil] Pd BERGSBRUK
  [Högerpil] Pe METALLBEARBETNING, METALLINDUSTRI
  [Högerpil] Pf STENINDUSTRI
  [Högerpil] Pe GLAS, KERAMIK, PORSLIN
  [Högerpil] Ph TRÄTEKNIK OCH TRÄINDUSTRI
  [Högerpil] Pi PAPPERSINDUSTRI
  [Högerpil] Pj TEXTILINDUSTRI OCH BEKLÄDNADSINDUSTRI
  [Högerpil] Pk LÄDERINDUSTRI OCH PÄLSVARUINDUSTRI
   
  Pl ÖVRIGA PRODUKTER
  Plc HALMARBETEN, HÅRARBETEN M M
  Hair Work Supplies
  Halmens hus Svensk
  [Högerpil] Pm KEMISK TEKNIK OCH KEMISK INDUSTRI
  [Högerpil] Pn FOTOGRAFI OCH FILMTEKNIK
   
  Po TRYCKERI OCH BOKBINDERI
  Hit endast de tekniska förfaringssätten
  [Högerpil] Bokhistoria, boktryckeri- och bokbinderihistoria. Se Ae Bokväsen
  Författares Bokmaskin Svensk
  Grafiska företagens förbund Svensk
  Graphicnet Svensk (Mentor Online)
  HowStuffWorks: How Offset Printing Works
  Ny21Richard Benson: The Printed Picture
  "A comprehensive education in all the primary methods used for printing pictures - relief, intaglio, planographic, and photographic"

  Schneidler Svensk
  Infoo.se: Näringsliv/Företag/Förlag, böcker och trycksaker/Tryckerier Svensk
  Zetatrade Svensk
  Pob BOKBINDERI
  Föreningen Amatörbokbindare i Hägersten: Länklista Svensk
  Gouey Bookbinding Studio, Denis - On the Art of Binding Books
  Guild of Bookworkers
  Knops Boekrestauratie - Conservation and Restoration of Books and Paper
  Preservation Services - A Simple Book Repair Manual (Dartmouth College)
  Society of Bookbinders
  [Högerpil] Pp BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSPRODUKTION, TEKNISK HYGIEN
  [Högerpil] Pr TRANSPORTMEDEL OCH KOMMUNIKATIONER
  [Högerpil] Ps BRANDTEKNIK
   
  Pt PATENTBESKRIVNINGAR
  [Högerpil] Se även - Oeaa Förmögenhetsrätt
  Canadian Intellectual Property Office = Office de la propriété intellectuelle du Canada
  Delphion Intellectual Property Network
  Databas med patentbeskrivningar
  Deutsches Patent- und Markenamt - DPMA
  European Patent Office - EPC
 • EspaceNet - Patent search
 • Google Patents
  Internet Patent News
  Japan Institute of Invention and Innovation - JIII
  Patent- och registreringsverket - PRV Svensk
  Ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design samt möjlighet att byta personnamn och skaffa utgivningsbevis för s.k. periodiska skrifter

 • Design
 • Patent
 • Svensk Patentdatabas
 • Personnamn
 • Varumärke
  Publicus Nordiskapatent.se Svensk
  Innehåller alla svenska patent från nr 1 och framåt, alla finska patent från 1969 och framåt, danska patent från 1990 och framåt samt norska patent från 2000 och framåt. Alla svenska patent är sökbara i fritext

  US Patent and Trademark Office
 • [Högerpil] Pu DATORER OCH DATABEHANDLING
  »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. . Illustration från Wikimedia Commons
  - Länkar kollade: 2012-05-02
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek