Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
S Svenska arméns uniformer modell 23

MILITÄRVÄSEN

S Militärväsen
S.07 Krigsmateriel
Sa Landkrig
Sb Sjökrig
Sc Luftkrig
Sei Underrättelseverksamhet
Sf Kärnvapenkrigföring
Sg Kemisk och biologisk krigföring
Sh Psykologiskt försvar
Si Civilförsvar
Sk Frivilligt försvarsarbete
Sv Vapen

 
S MILITÄRVÄSEN - ALLMÄNT
DefenseLINK - Official Website of the US Department of Defense
Jane's Defence Section
Military Analysis Network (Federation of American Scientists)
NATO Official Homepage
 • NATO Defense College
  PBS Frontline: Private Warriors
  Behandlar "privatiseringen" av delar av USA:s krigsmakt i Irak

  SerachMil.com
  Sökmotor för domänen .mil

  SoldForum Svensk (Henrik Svensk)
  Diskussionsforum för militära frågor

  War Times Journal: Portal
 • S:k MILITÄRVÄSEN - HISTORIA
  Forsvarsmuseet, Oslo Norsk
  Higgins Armory Museum
  Imperial War Museum
 • IWM Collections On-line Database
  Le Musée de l'Armée - Paris = French Army Museum
  Military History Encyclopedia on the Web
  MilitaryHistoryOnline.com
  National Army Museum - The British Army's own museum
  Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Svensk
  Militärhistorisk bokklubb

  Tøjhusmuseet - Dansk Forsvarsmuseum Dansk
  War Museums - Places Of Remembrance Throughout Europe
  War Times Journal
 • S-c MILITÄRVÄSEN - SVERIGE
  FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Svensk
  Utgör en sammanslagning av Försvarets forskningsanstalt (FOA) och Flygtekniska försöksanstalten (FFA)

  Försvarets Materielverk - FMV Svensk
  "Hjälper Sveriges försvar och militärer att få en bra utrustning när de övar i Sverige eller behöver hjälpa andra länder att nå fred bland sitt folk"

  Försvarets Radioanstalt - FRA - Sveriges signalspaningsorganisation Svensk
  "En civil myndighet inom Försvarsdepartementets område, med huvuduppgift att bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas underrättelsebehov. FRA har också som uppgift att efter förfrågan stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag"

  Försvarsdepartementet Svensk
  Försvarshögskolan Svensk
  "Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning"

  Försvarsmakten Svensk
 • Ny13Blogg.forsvarsmakten.se Svensk
 • Centrum
 • Frivilligorganisationer
 • Förband, staber och centra
 • Hemvärnet
 • Ledning och logistik
 • Nordic Battlegroup
 • Skolor
 • Specialförband
 • Underrättelse- och säkerhetstjänst
  Krigsvetenskapsakademin, Kungl Svensk
  "Skall främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar"

  Kustbevakningen - KBV Svensk
  Utför sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss och samordnar de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation

  Rekryteringsmyndigheten Svensk
  Riksdagen beslutade 2010 att Försvarsmaktens personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt. Det innebär att man numera inte mönstrar, skriver in eller krigsplacerar totalförsvarspliktiga. Pliktverket byter namn till Rekryteringsmyndigheten
  Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF Svensk
 • Säkerhetspolitik.se Svensk
  Om svensk säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Produceras av i samarbete med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Pliktverket, Räddningsverket samt Folk och Försvar

  Ny13Svensk soldat, Intresseorganisationen - Portalen för Sveriges soldater och sjömän Svensk
  "Har till uppgift att förena och företräda rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän i den svenska Försvarsmakten, samt tillvarata deras intressen"

  Sveriges riksdag: Försvarsutskottet (FöU) Svensk
  Bereder ärenden om den militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredning – den civila delen av totalförsvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret, liksom ärenden om fredsräddningstjänst och kustbevakning

  Örlogsmannasällskapet, Kungl Svensk
 • S-c:k MILITÄRVÄSEN - SVERIGE - HISTORIA
  För särkilda vapengrenar. Se nedan
  Beredskapsmuseet Helsingborg Svensk
  Jämtlands Flyg- och Lottamuseum Svensk
  Den indelte soldaten Svensk (Hans Högman)
  Militärfordonshistoriska föreningen Svensk
  "För personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos militärfordon"
  Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar - RSMF Svensk
  Sveriges militärhistoriska arv Svensk
  "Ett rikstäckande nätverk för museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning"

  Vaxholms fästnings museum Svensk
   
  S.07 KRIGSMATERIEL - ALLMÄNT
  Arms Control Association
  Control Arms (Amnesty International, IANSA & Oxfam)
  Federation of American Scientists - FAS:
 • Arms Sales Monitoring Project
 • Rest of World Military Equipment
 • United States Munitions and Weapon Systems
  HowStuffWorks:
 • How Grenades Work
 • How Military Camouflage Works
  Inspektionen för strategiska produkter - ISP Svensk
  Reglerna för kontroll av export av krigsmateriel, strategiska produkter och kemikalier. Du kan bli länkad till lagtexter och riktlinjer och andra organisationer inom tillhörande verksamhetsområde

  SIPRI:
 • Ny13The Arms Industry
 • International Arms Transfers
  Vapenexport.se - Forum vapenhandel Svensk
  Svenska Freds informationsplats om svensk vapenexport och internationell vapenhandel
  Warfare.ru - Russian Arms, Military Technology, Analysis of Russia's Military Forces (Eugene Yanko,Omsk VTTV Arms Exhibition & Military Parade JSC)
 • Utarmat uran
  Depleted UF6 Management Information Network - A resource for the public, industry, and the scientific community (Argonne National Laboratory, Univ of Chicago)
  International Coalition to Ban Uranium Weapons - ICBUW
   
  S.07-c KRIGSMATERIEL - SVERIGE
  Aimpoint
  BAE Systems Svensk
  Försvarsmakten: Materiel och teknik Svensk
  Infoo.se: Näringsliv/Företag/Säkerhet/Försvarsindustri Svensk
  Kockums - Part of Thyssen/Krupp Marine Systems Svensk
  Nammo AS
  Saab Group
  SoldF.com: Svensk (Henrik Svensk)
 • Försvarsmaktens vapen, fordon och utrustning
 • Svenska vapentillverkare och informationssidor
  Terrängbil.net Svensk
 •  
  Sa LANDKRIG
  Armémuseum Svensk
  Armémuseum och Flygvapenmuseum ingår i en myndighet eller koncern - Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). I SFHM finns Försvarets Traditionsnämnd

  Army Technology - The website for the defense industries - army (SPG Media Ltd)
  Arsenalen - Sveriges försvarsfordonsmuseum Svensk
  Försvarsmakten: Armén Svensk
  HowStuffWorks:
 • How Flamethrowers Work
 • How Landmines Work
  Jane's Land Forces News
  Military Analysis Network: (Federation of American Scientists)
 • Rest-of-World Land Combat Systems
 • US Land Warfare Systems
  US Army Quartermaster Museum
 • Sac PANSARTRUPPER
  Deutsches Panzermuseum Munster
  HowStuffWorks: How M1 Tanks Work
  Scandinavian Armour (Roy Haaland)
  Svensk PansarHistorisk Förening Svensk
  Tank Museum - The museum of the Royal Tank Regiment & Royal Armoured Corps
  Sad ARTILLERI
  Finlands Artillerimuseum Svensk
  Firepower - The Royal Artillery Museum
  Royal New Zealand Artillery Old Comrades' Association
 • Interesting Links
 •  
  Sb SJÖKRIG
  Dictionary of American Naval Fighting Ships - DANFS Online (Andrew Toppan)
  Fast Attacks & Boomers - Submarines in the cold War (Smithsonian Institution)
  Försvarsmakten: Marinen Svensk
  History of Russian Navy
  HowStuffWorks: How Submarines Work
  Jane's Naval Forces News
  Marinmuseum Karlskrona Svensk
  Military Analysis Network: (Federation of American Scientists)
 • Rest-of-World Ships
 • US Navy Ships
 • US Navy Shipboard Combat Systems
  Submarine World Network (Ron Martini)
  Uboat.net - The U-boat War 1939-1945 (Guðmundur Helgason)
  US Navy Fact File (United States Navy)
  Detaljerad genomgång av vapensystem i USA:s flotta
 •  
  Sc LUFTKRIG
  Acepilots - World War Two, aviation history, and related topics
  Aerade - A Gateway to Aerospace and Defence resources on the Internet (Cranfield Univ)
  Aeroseum Svensk
  American Military Aircraft(Joseph F. Baugher)
  B24 Best Wedb
  Flygvapenmuseum Svensk
  Försvarsmakten: Flygvapnet Svensk
  F-16 Fighting Falcon
  Globemaster: US Miltary Aviation Database (P & U Grüschow)
  HowStuffWorks:
 • How Bunker Busters Work
 • How Aircraft Carriers Work
 • How Apache Helicopters Work
 • How Dirty Bombs Work
 • How Ejection Seats Work
 • How F-15s Work
 • How Stealth Bombers Work
 • How the V-22 Osprey Works
 • How WWII Fighter Planes Worked
  Jane's Air Forces News
  Milavia.net
  Military Analysis Network: (Federation of American Scientists)
 • Aircraft Equipment
 • Dumb Bombs
 • Rest of World Military Aircraft
 • US Military Aircraft
  Mustang Homepage
  NASA Dryden Research Aircraft Photo Collection
  Nordic Rotors - Allt du behöver veta om helikoptrar i Sverige (Rickard Gillberg)
  F11-museum - Nyköpings Flyghistoriska förening Svensk
  Owl's Nest: Military Aircraft Reference
  Saab Group
  SR-71 Online - An Online Aircraft Museum (Paul R Kucher)
  Svenskt militärhistoriskt bibliotek: Svenska militära flygplan från 1911 Svensk (Bo Widfeldt & Åke Hall)
  Söderhamn/F15 flygmuseum Svensk
 • Scr FJÄRRSTYRDA PROJEKTILER
  Arboga Robotmuseum Svensk (Robothistoriska Föreningen)
  Arms Control Association:
 • Ballistic Missile Proliferation: Documents, News, and Analysis
 • Missile Defense
 • Space
 • US Missile Defense Programs at a Glance
  HowStuffWorks:
 • How Missile Defense Systems Will Work
 • How Cruise Missiles Work
 • How E-Bombs Work
 • How Patriot Missiles Work
 • How Sidewinder Missiles Work
 • How Smart Bombs Work
 • How Space Wars Will Work
 • How Stinger Missiles Work
  Military Analysis Network: (Federation of American Scientists)
 • Rest-of-World Missile Systems
 • Smart Weapons
 • US Missiles
 •  
  Se TOTAL KRIGFÖRING
  Sei UNDERÄTTELSEVERKSAMHET
  BBC News: The UK's intelligence agencies
  Försvarets Radioanstalt - FRA - Sveriges signalspaningsorganisation Svensk
  Försvarsmakten: Underrättelse- och säkerhetstjänst Svensk
  Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum Svensk
  HowStuffWorks:
 • How a US Spy Plane Works
 • How Wiretapping Works
  Information Warfare Site - IWS
  Loyola University Maryland: Strategic Intelligence (Kevin Hula, Loyola Univ)
  Military Analysis Network: Intelligence Resource Program
  (Federation of American Scientists)
  National Security Archive: US Intelligence Policy Documentation Project
  Secrets of the Spies (CBS News)
  Security Service (MI5) website
  Spies That Fly (PBS)
  Behandlar obemannade spionflygplan

  Säkerhetspolisen Svensk
 •  
  Sf KÄRNVAPEN
  AtomicBombMuseum.org (Mitsuru Ohba & John Benson)
  American Experience: Race for the Superbomb (WGBH, PBS Online)
  Behandlar utvecklandet av vätebomben

  Arms Control Association:
 • The Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) - Documents, News, and Analysis
 • Nuclear Nonproliferation Regimes (NPT, IAEA, etc.) - Documents, News, and Analysis
 • US Nuclear Weapons
  Atomic Archive (AJ Software & Multimedia)
  Historien om hur atombomben uppfanns

  Australian Government: Geoscience Australia: Query Nuclear Explosions Database
  Databas över kärnsprängningar, inkl de franska underjordsproven i Muroroaatollen, med plats, tid och laddningsstorlek för alla sprängningar sedan 1945

  Bikini Atoll
  Bulletin of the Atomic Scientist [1978-1998] (Google Books)
  "The premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world"

  Bureau of Atomic Tourism
  Hiroshima, Nagasaki, and Nuclear Weapons - Links (Leo Szilard Online)
  Hiroshima Peace Memorial Museum
  HowStuffWorks: How Nuclear Bombs Work
  Military Analysis Network: WMD Resources (Federation of American Scientists)
  Nagasaki Atomic Bomb Museum
  Ny21National Atomic Testing Museum
  National Museum of Nuclear Science and History
  U.S. DOE/NNSA - Nevada Site Office
  "National Nuclear Security Administration (NNSA) maintains and enhances the safety, security, reliability and performance of the U.S. nuclear weapons stockpile without nuclear testing"
  Nuclear Files.org (Nuclear Age Peace Foundation)
  Nuclear History at the National Security Archive
  Nuclear Threat Initiative - NTI
  Svenska läkare mot kärnvapen Svensk
 •  
  Sg BIOLOGISK OCH KEMISK KRIGFÖRING
  Arms Control Association:
 • Biological Weapons - Documents, News, and Analysis
 • Chemical Weapons - Documents, News, and Analysis
  Center for Biosecurity (Univ of Pittsburgh)
  Centers for Disease Control and Prevention - Bioterrorism Preparedness and Response
 • Facts About Sarin
  Council on Foreign Relations: Terrorism: Q & A: Weapons of Mass Destruction
  HowStuffWorks:
 • How Biological and Chemical Warfare Works
 • How Gas Masks Work
  MedlinePlus: Biodefense and Bioterrorism
  Military Analysis Network: WMD Resources (Federation of American Scientists)
 •  
  Sh PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
  Ny13Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB Svensk
  Säkerhetspolitik.se Svensk
  "Information om hur Sveriges försvar och krisberedskap fungerar. Du kan läsa om konflikter, naturkatastrofer, krishanteringssystemet, globalisering, terrorism, internationella insatser och mycket annat"
   
  Si CIVILFÖRSVAR
  [Högerpil] Katastrofberedskap i allmänhet. Se Odgo Planering för samhällsskydd och beredskap
  Cold War Era Civil Defense Museum
  European Commission: Civil Protection and Environmental Accidents
  Federal Emergency Management Agency - FEMA
  International Civil Defence Organisation
  Krisinformation.se Svensk
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB Svensk
  Stockholms läns Försvarskommitté Svensk
  Svereiges Civilförsvarsförbund Svensk
  Säkerhetspolitik.se Svensk (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB)
   
  Sk FRIVILLIGT FÖRSVARSARBETE
  Allmänna Försvarsföreningen - AFF Svensk
  Centralförbundet Folk och försvar - CFF Svensk
  Civilförsvarsförbundet Svensk
  Flygvapenfrivilligas Riksförbund Svensk
  Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund - FAK
  FAK är en frivillig försvarsorganisation med syfte att hålla Sverige rullande i orostider. FAK består av 27 kårer från norr till söder

  Frivilliga Flygkåren - FFK Svensk
  Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund Svensk
  Frivilliga Radioorganisationen - FRO Svensk
  Försvarsmakten: Frivilligorganisationer Svensk
  Hemvärnet Svensk
  Insatsingenjörenas riksförbund - IIR Svensk (tidigare Flygfältsingenjörsföreningen - FIF)
  Riksförbundet Sveriges lottakårer Svensk
  Sjövärnskårernas Riksförbund Svensk
  Svenska Blå Stjärnan Svensk
  Svenska Brukshundklubben Svensk
  Svenska Fallskärmsförbundet Svensk
  Svenska Försvarsutbildningsförbundet – Försvarsutbildarna Svensk
 • Fältartisterna
 • Förbundet Fältpostbefäl
 • Förbundet Kustjägarna
 • Militärtolkarna
  Svenska pistolskytteförbundet Svensk
  Svenska skyttesportförbundet Svensk
  Sveriges Bilkårers Riksförbund Svensk
 •  
  Sv VAPEN
  Sv:k VAPENHISTORIA
  Bayonets of Scandinavia (Per Holmbäck)
  Björns svärdssida Svensk (Björn Hellqvist)
  Eskilstuna Vapenhistoriska Förening Svensk
  Foundation for European Societies of Arms Collectors - FESAC
  Göta Vapenhistoriska Sällskap Svensk
  HowStuffWorks: How Body Armor Works
  Mediæval Sword Resource Site (Lee A jones)
  Norsk Våpenhistorisk Selskap Norsk
  Royal Armouries
  Swedish military ammunition Svensk
  Svenska vapensamlarföreningen - SVEVAP Svensk
  "Samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom, skjut- och blankvapen, militaria, medaljer och övrig militär utrustning samt jakttillbehör, antikt såväl som nytt"

  Tøjhusmuseet - Dansk Forsvarsmuseum Dansk
  Vaabenhistorisk Selskab Dansk
  Sve SKJUTVAPEN
  Brady Campaign to Prevent Gun Violencel
  Coalition to Stop Gun Violence
  CSGV arbetar för förbud mot privat innehav av skjutvapen i USA

  Gun Laws, Gun Control & Gun Rights
  Speglar debatten om handeldvapen i USA

  Gun Guy
  GunHoo - Gun Pages Central
  "Firearms links: alphabetized, categorized, regionalized and searchable"

  HowStuffWorks:
 • How Flintlock Guns Work
 • How Machine Guns Work
 • How Revolvers Work
 • How Stun Guns Work
 • How Sword Making Works
  Internet Shooting Directory (Richard Comer)
  National Rifle Association of America
  "The right to keep and bear arms"
  Shooting and Hunting - Pistolsmiths, gunsmiths, shooting ranges, game preserves and more
 • »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek. Illustration ur Nordisk familjebok. Band 38. 1926. All rights reserved. . - Länkar kollade: 2012-05-11
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek