Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
T Matematisk uträkning

MATEMATIK

Ta Matematik
Tabeller, interaktiva tjänster | Lexikon | Historia | Kryptering
Te Geometri
Tf Mått, mål, vikt
Th Sannolikhet, matematisk statistik

 
Ta MATEMATIK - ALLMÄNT
American Mathematical Society
 • Math on the Web
  Caculus.org - The Calculus Page (Univ of California, Davis)
  Centre for Innovation in Mathematics Teaching (Univ of Plymouth)
  Create a Graph (NCES Students' Classroom)
  CuriousMath.com
  Dansk Matematisk Forening Dansk
  European Mathematical Information Service
  European Mathematical Society - EMS
  Fråga Lund om matematik Svensk (Matematiska inst, Lunds univ)
  Gallery of Mathematics (Loughborough Univ)
  Institut Mittag-Leffler
  International Mathematical Olympiad - IMO
  London Mathematical Society
  Math Archives (Earl D. Fife & Larry Husch)
  Samlar länkar med tonvikt på matematikundervisning

  Math Forum (Swarthmore College)
  Math Fun Facts (Harvey Mudd College)
  Mathematica Scandinavica
  Mathematics Resources on the Internet (Bruno Kevius)
 • Svenska matematiklänkar Svensk
  Mattebron Svensk
  "Rapporterar kontinuerligt om insatser som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans "matematikutbildning

  Ny21Museum of Mathematics
  Nationellt Centrum för Matematikutbildning - NCM Svensk (Göteborgs univ)
  Norsk matematisk forening - NNF Norsk
  PlanetMath
  Prime Pages - Prime number research, records and resources (Chris K Caldwell)
  S O S Mathematics (MathMedics)
  Svenska matematikersamfundet - SMS Svensk
  Webbmatte.se Svensk (Stockholms stad)
  Stödmaterial för undervisningen i matematik år 6 - 9 och gymnasieskolans kurs Matematik A

  Webmath
  Online steg-för-steg-hjälp med att lösa matematiska problem

  Wolfram Math World
 • Ta(t) TABELLER OCH INTERAKTIVA TJÄNSTER
  (Combinatorial) Object Server (Frank Ruskey)
  Interactive Mathematics Portal (Helsingfors Tekniska Högskola)
  Konvertera.nu Svensk
  Martindale's Calculators On-Line Center (Jim Martindale)
  Wolfram Research Inc:
 • Wolfram Functions Site
 • Integrator
 • Ta(x) MATEMATIK - LEXIKON
  Liten ordbok i matematik Svensk (Olle Vejde & Göran Roth)
  Täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1

  Matematik minimum - Terminologi Svensk (Bruno Kevius)
  En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
  T:k MATEMATIK - HISTORIA
  Earliest Uses of Various Mathematical Symbols (Jeff Miller)
  Historical Mathematics Monographs (Cornell Univ Library)
  History of Mathematics (David R Wilkins, Trinity College, Dublin)
  MacTutor History of Mathematics Archive (John J O'Connor & Edmund F Robertson)
  Turing, Alan - Ny14Alan Turing Year 2012
 • Ny14Alan Turing Homepage
 • Historiska räknemaskiner
  Abacus-Online-Museum (J Lütjens)
  Museum of HP Calculators (David G Hicks)
  Pocket Calculator Show
  Slide Rules! (Dave Van Domelen, Ohio State Univ)
  Behandlar räknestickans historia

  Vintage Calculators Web Museum (Nigel Tout)
  Talk KRYPTERING
  Codes and Ciphers Heritage Trust
  Codes and Ciphers in the Second World War - The Website for the history, science and engineering of cryptanalysis in World War II (Tony Sale )
  Decoding Nazi Secrets (NOVA Online)
  Epic.org - Cryptography Policy
  National Cryptologic Museum Foundation
   
  Te GEOMETRI
  Geometry Junkyard (David Eppstein, Univ of California, Irvine)
  HowStuffWorks: How Pi Works
  Math Forum: Geometry
  Math Visuals: Gometry
  Tej TRIGONOMETRI
  Dave's Short Trig Course (David E Joyce, Clark Univ)
   
  Tf MÅTT, MÅL OCH VIKT
  Agilent Technologies Metrology Forum
  Bureau International des Poids et Mesures - BIPM
  Internationella byrån för mått och vikt i Paris. Det centrala internationella organet för måttenheter

  Convert-me.com (Sergey & Anna Gershteins)
  How Many? A Dictionary of Units of Measurement (Russ Rowlett, Univ of North Carolina at Chapel Hill)
  Konvertera.nu Svensk (Mats Bergsten)
  Konvertera mellan flera olika mått inom olika måttsystem som de vanliga metriska och brittiska/amerikanska, men även mer exotiska måttsystem som t.ex. japanska, grekiska, bibliska och gamla svenska mått

  MegaConverter (Don Benish)
  MeasuringWorth
  "A service for calculating relative worth over time"

  OnlineConversion.com
  Science Made Simple - Online metric converter - US customary & metric conversions for unit measurements
  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - SP: Mätteknik Svensk
   
  Th SANNOLIKHETSKALKYL OCH MATEMATISK STATISTIK
  AmoebaWeb: Statistical Analysis and Psychological Testing (Douglas Degelman)
  Ordbok i statistik Svensk (Olle Vejde & Eva Leander)
  Probability Web (Bob Dobrow)
  StatPages.net - Web Pages that Perform Statistical Calculations (John C Pezzullo)
  University of Wollongong: Statistical Literacy
  Web Interface for Statistics Education - WISE (Claremont Colleges)
  »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. . Illustration: Wikimedia Commons. - Länkar kollade: 2012-05-11
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek