Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
Ved
|  
Veo
Läkare och sköterska

KROPPSORGANEN OCH DERAS SJUKDOMAR

[Vänsterpil] V Medicin
[Vänsterpil] Ve Allmän medicin

Ved Blodet och de blodbildande organen (hematologi)
Vef Nervsystemet (neurologi)
Veh Cirkulationsorganen (kardiologi och angiologi)
Vei Andningsorganen (pneumologi)
Vej Matspjälkningsorganen (medicinsk gastroenterologi)
Vek Njurarna och urinvägarna (nefrologi och urologi)
Vem Huden (dermatologi)
Vemd Könssjukdomar (venerologi)
Ven Muskler och skelett (myologi och osteologi)
Veo Endokrina organ (endokrinologi)
Diabetes

 
Ved BLODET OCH DE BLODBILDANDE ORGANEN   HEMATOLOGI
Hit blodet, lymfan, benmärgen, mjälten, retikuloendoteliala systemet
Blood Types Tutorial (The Biology Project, Univ of Arizona)
MedlinePlus: Blood, Heart and Circulation
Svensk Förening för Hematologi - SFH Svensk
Svensk Förening för Transfusionsmedicin Svensk
Svenska Ödemförbundet Svensk
1177.se: Blod och lymfkörtlar Svensk
Blödarsjuka (hemofili)
Förbundet Blödarsjuka i Sverige Svensk
Haemophilia Care (Baxter Healthcare Ltd)
Haemophilia Society
MedlinePlus: Hemofilia
Leukemi (blodcancer)
Acor Leukemia Links (Association of Online Cancer Resources, Inc)
Leukemia & Lymphoma Society
Medicine Online: Leukemia Information Library
MedlinePlus:
 • Leukemia, Adult Acute
 • Leukemia, Adult Chronic
 • Leukemia, Childhood
  Böcker Romaner och biografier med tema leukemi (Mölndals stadsbibliotek)
 •  
  Vef NERVSYSTEMET   NEUROLOGI
  Hit organiska sjukdomar i centrala, perifera och autonoma nervsystemet
  Ny14AmoebaWeb: Biological Psychology (Douglas Degelman)
  Brain & Mind - Electronic Magazine on Neuroscience (Silvia Helena Cardoso)
  Brain Connection - The Brain and Learning (Scientific Learning)
  Hjärnkraft - Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade Svensk
  MedlinePlus: Brain and Nerves
  National Institute of Neurological Disorders and Stroke - NINDS: Disorders Index
  Praktisk medicin: Neurologiska sjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  National Institute of Neurological Disorders and Stroke - NINDS
  Neurologiskt Handikappades Riksförbund - NHR Svensk
  Neuroscience for Kids (Eric H Chudler)
  Neuroguide.com - Neurosciences on the Internet (Neil A Busis)
  NeuroNätet - Ett neuropsykiatriskt forum Svensk
  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Hjärnsjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
  Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi Svensk
  Svenska Neurologföreningen - SNF Svensk
  Whole Brain Atlas (Harvard Medical School)
  1177.se: Hjärna och nervsystem Svensk
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD
  ADDA - National Attention Deficit Disorder Association
  ADHD Norge Norsk
  ADHD Sanctuary (Patty & Tim Pheil)
  Attention, Riksförbundet - Intresseorganisation för nuropsykiska funktionshinder Svensk
  Jag har ADHD Videofilmer med människor som berättar om sin diagnosSvensk
  MedlinePlus: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Afasi
  Afasiförbundet i Sverige Svensk
  Aphasia National (National Aphasia Association)
  MedlinePlus: Aphasia
  Böcker Romaner och biografier med tema afasi (Mölndals stadsbibliotek)
  Alzheimers sjukdom
  Alzheimer's Disease International
  Alzheimers.nu Svensk (Pfizer)
  Alzheimersföreningen i Sverige / Alzheimerfonden Svensk
  MedlinePlus: Alzheimer's Desease
  A Year To Remember... With my Mother and Alzheimer's Disease (Brenda Parris Sibley)
  1177.se: Alzheimers sjukdom Svensk
  Amyotrofisk lateralskleros - ALS och Progressiv spinal muskelatrofi - PSMA
  ALS Association
  MedlinePlus: Amyotrophic Lateral Sclerosis
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Amyotrofisk lateralskleros Svensk
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  MedlinePlus: Creutzfeldt-Jakob Disease
  Official Mad Cow Disease Home Page (Sperling Biomedical Foundation )
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Creutzfeldt-Jakobs sjukdom Svensk
  Epilepsi
  German Epilepsy Museum, Kork
  MedlinePlus: Epilepsy
  Svenska Epilepsiförbundet Svensk
  1177.se: Epilepsi Svensk
  Hjärnhinneinflammation (Meningit)
  MedlinePlus: Meningitis
  Meningitis Research Foundation
  1177.se: Hjärnhinneinflammation Svensk
  Huntingtons sjukdom
  HD Lighthouse
  Huntington's Disease Association
  MedlinePlus: Huntington's Disease
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Huntingtons sjukdom Svensk
  Migrän. Huvudvärk
  MedlinePlus:
 • Headache
 • Migraine
  MigrainePage.com (Ronda Solberg)
  Svenska Migränförbundet Svensk
  1177.se: Svensk
 • Hortons huvudvärk
 • Migrän
 • Spänningshuvudvärk
 • Multipel skleros (MS)
  All About Multiple Sclerosis (Paul Jones)
  MedlinePlus: Multiple Sclerosis
  MS Crossroads (Aapo Halko)
  Multipelskleros.nu Svensk (BiogenIdec Sweden AB)
  National Multiple Sclerosis Society
  Neuroportalen: Om multipel skleros Svensk (Huddinge universitetssjukhus)
  1177.se: Multipel skleros – MS Svensk
  Böcker Romaner och biografier med tema MS (Mölndals stadsbibliotek)
  Parkinsons sjukdom
  MedlinePlus: Parkinson's Disease
  Parkinsonförbundet Svensk
  Böcker Romaner och biografier med tema parkinsons sjukdom (Mölndals stadsbibliotek)
  1177.se: Parkinsons sjukdom Svensk
  Rett syndrom
  MedlinePlus: Rett Syndrome
  Rett Center Svensk (Jämtlands Läns Landsting)
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Rett syndrom Svensk
  Ryggraden
  MedlinePlus: Spinal Cord Injuries
  Personskadeförebundet RTP Svensk
  Stroke
  Internet Stroke Center (Washington Univ School of Medicine)
  MedlinePlus: Stroke
  STROKE-Riksförbundet Svensk
  Vårdalinstitutet: Strokerummet Svensk
  1177.se: Stroke - slaganfall Svensk
  Sömn
  Apnéföreningen i Stockholm Svensk
  MedlinePlus: Sleep Disorders
  SleepNet (National Center on Sleep Disorders Research)
  Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin - SFSS Svensk
  Tourettes syndrom
  Dansk Tuorette Forening Dansk
  MedlinePlus: Tourette Syndrome
  Williams syndrom
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Williams syndrom Svensk
  Williams Syndromföreningen i Sverige Svensk
   
  Veh CIRKULATIONSORGANEN  KARDIOLOGI OCH ANGIOLOGI
  Hit hjärtat och blodkärlen
  Heart Information (Center for Cardiovascular Education Inc)
  Information till hjärtpatienter och andra som vill veta hur man påverkar riskfaktorerna

  MedlinePlus: Blood, Heart and Circulation
  Praktisk medicin: Hjärt- Kärlsjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Lymfatiska sjukdomar
  Svenska Cardiologföreningen Svensk
  1177.se: Hjärta och blodkärl Svensk
 •  
  Vei ANDNINGSORGANEN   PNEUMOLOGI
  Hit luftvägarna och lungorna
  MedlinePlus: Lungs and Breathing
  Praktisk medicin: Andningsvägarnas sjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  LjudRALE Repository - Digital respiratory sounds in two audio formats (MediWave Inc)
  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Luftvägssjukdomar
 • Lungsjukdomar
  Svensk lungmedicinsk förening - SLMF Svensk
  1177.se: Lungor och luftvägar Svensk
 • Asbestos
  Asbestos (Environmental Working Group)
  MedlinePlus: Asbestos
  Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - KOL
  KOL.se Svensk (Boehringer Ingelheim AB)
  MedlinePlus: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
  1177.se: KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom Svensk
  Lungcancer
  Medicine Online: Lung Cancer Information Library
  MedlinePlus: Lung Cancer
  1177.se: Lungcancer Svensk
  Böcker Romaner och biografier med tema lungcancer (Mölndals stadsbibliotek)
  Silikos
  Black Lung (Courier-Journal, Louisville KY)
   
  Vej MATSPJÄLKNINGSORGANEN   GASTROENTEROLOGI
  Hit munhålan, matstrupen, magsäcken, tarmarna, levern, gallblåsan och bukspottskörteln
  American College of Gastroenterology
  American Gastroenterological Association
  Gastrolab Svensk (Hans Björknäs)
  Information om sjukdomar i matsmältningskanalen

  ILCO - Svenskt förbund för stomiopererade Svensk
  Medicine Online: Colon Cancer Information Library
  MedlinePlus: Digestive System
  Pancreas.org (American Pancreatic Association - APA)
  Behandlar sjukdomar i bukspottkörteln

  Praktisk medicin: Mag- Tarmsjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  Riksförbundet för mag- och tarmsjuka Svensk
  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Leversjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Matsmältningssystemets sjukdomar
  Svensk gastroenterologisk förening Svensk
  1177.se: Mage och tarm Svensk
 • Analatresi
  Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Analatresi Svensk
  Crohns sjukdom och ulcerös colit
  Crohn's & Colitis Foundation of America
  Inflammationssjukdomar.se Svensk (Merck & Co)
  MedlinePlus.
 • Crohn's Disease
 • Ulcerative Colitis
  1177.se:
 • Crohns sjukdom Svensk
 • Ulcerös kolit Svensk
  Webbring: Crohn's Disease, Colitis, and IBD Web Ring
 • Cystisk fibros
  Arbetsgruppen för Cystisk Fibros - ACF Svensk
  En associerad förening i Svenska Läkarsällskapet som ska verka för optimal vård, sprida kunskap om samt befrämja forskning inom området för cystisk fibros

  MedlinePlus: Cystic Fibrosis
  Riksförbundet Cystisk Fibros Svensk
  Socialstyrelsen: Mindre kända handikappgrupper: Cystisk fibros Svensk
  1177.se: Cystisk fibros Svensk
   
  Vek NJURARNA OCH URINVÄGARNA   NEFROLOGI OCH UROLOGI
  Hit njurarna, urinvägarna och urinblåsan, liksom urogenitala systemet (urinvägarna och könsorganen) behandlat som en enhet
  IBS Page - Irritable Bowel Syndrome Web Sites (Don Wiss)
  MedlinePlus: Kidneys and Urinary System
  Nephron Information Center (Houston Kidney Center)
  För njursjuka och deras anhöriga

  Praktisk medicin: Urinvägarnas sjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  Riksförbundet för Njursjuka Svensk
  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Njursjukdomar
 • Urinvägssjukdomar
  Svensk Njurmedicinsk Förening Svensk
  Svensk Urologisk Förening Svensk
  1177.se: Njurar och urinvägar Svensk
 •  
  Vem HUDEN   DERMATOLOGI
  Hit huden och underhuden
  DermAtlas - Dermatology Image Atlas (Johns Hopkins Univ)
  Ny14Dermatologi.no Norsk
  "Informasjon om alle vanlige hudsykdommer skrevet av hudlege"

  DermIS (Univ i Heidelberg & Erlangen)
 • Eczema
 • Medical skin care
 • Skincancer
 • Sunall
  DermWeb (Univ of British Columbia & Vancouver Hospital & Health Sciences Centre)
  Hairsite
  Behandlar håravfall och hårtransplantation

  Huden.nu Svensk (Schering-Plough)
  MedlinePlus: Skin, Hair and Nails
  Praktisk medicin: Hudsjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  Hudlegekontoret Norsk
  "En ikkekommersiell informasjonstjeneste for alle som er interesserte i hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling, kjønnssykdommer og allergiske sykdommer"

  Ny14Oslo Hudlegesenter Norsk
  SMIL: Hudsjukdomar Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation - SHR Svensk
  1177.se: Hud och hår Svensk
 • Albinism
  National Organization for Albinism and Hypopigmentation - NOAH
  Malignt melanom
  MedlinePlus: Melanoma
  Ny22Melanoma Research Foundation (Jeff Patterson)
  1177.se: Hudcancer, malignt melanom Svensk
  Psoriasis
  MedlinePlus: Psoriasis
  National Psoriasis Foundation
  Svenska Psoriasisförbundet Svensk
  1177.se: Psoriasis Svensk
   
  Vemd KÖNSSJUKDOMAR   VENEREOLOGI
  Hit sexuellt överförda sjukdomar
  Pilhöger AIDS/HIV. Se Veba Infektionssjukdomar - AIDS/HIV
  Pilhöger Se även Veba Infektionssjukdomar
  Pilhöger Se även Vnd Sexologi
  Pilhöger Se även Vndm Födelsekontroll (preventivmetoder och preventivteknik)

  CDC NPIN: STD Introduction (Center for Desease Control)
  Hivportalen Svensk (Nationella Hivrådet i samverkan med Smittskyddsinstitutet)
  "Som ett led i det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner har regeringen inrättat ett nationellt råd för samordning av arbetet i landet: Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar"

  International Journal of STD & AIDS
  MedlinePlus: Sexually Transmitted Diseases
  Praktisk medicin: Könssjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  RFSU: Könssjukdomar och HIV Svensk
  Sexually Transmitted Infections
  An international peer-reviewed journal for health professionals and researchers in all areas of sexual health"

  SMIL: Könssjukdomar Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  1177.se: Könsorgan Svensk
   
  Ven MUSKLER OCH SKELETT   MYOLOGI OCH OSTEOLOGI
  Hit rörelseapparaten med muskler, leder, skelett och bindväv
  MedlinePlus: Bones, Joints and Muscles
  Praktisk medicin: Rörelseorganens sjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  SMIL: Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
 • Bindvävssjukdomar
 • Muskel- och skelettsjukdomar
 • Neuromuskulära sjukdomar
  1177.se: Leder, muskler och skelett Svensk
 • Ehlers-Danlos syndrom - EDS
  Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund Sverige Svensk
  MedlinePlus: Ehlers-Danlos Syndrome
  Fibromyalgi
  MedlinePlus: Fibromyalgia
  Riksföreningen Mot Fibromyalgi Svensk
  Sveriges Fibromyalgiförbund Svensk
  1177.se: Fibromyalgi Svensk
  Osteoporos (benskörhet)
  MedlinePlus: Osteoporosis
  Riksföreningen Osteoporotiker - ROP Svensk
  1177.se: Benskörhet Svensk
  Reumatiska sjukdomar
  Arthritis Foundation Information Web Site
  MedlinePlus:
 • Osteoarthritis
 • Rheumatoid Arthritis
  Reumatikerförbundet Svensk
  SMIL: Reumatiska sjukdomar Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Svensk Reumatologisk Förening - SRF Svensk
  1177.se: Ledgångsreumatism Svensk
  Böcker Romaner och biografier med tema reumatism (Mölndals stadsbibliotek)
 • Sjögrens syndrom
  MedlinePlus: Sjogren's Syndrome
  Riksföreningen Sjögrens Syndrom Svensk
   
  Veo ENDOKRINA ORGAN   ENDOKRINOLOGI
  Hit de inresekretoriska organen
  MedlinePlus: Endocrine System
  Praktisk medicin: Endokrina sjukdomar Svensk (Three Doctors AB)
  Information avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal

  SMIL: Hormonsjukdomar Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Svenska endokrinologföreningen Svensk
  1177.se: Hormoner och diabetes Svensk
  CDG-syndromet (Congenital Disorders of Glycosylation)
  Svenska CDG-föreningen Svensk
  Kortvuxenhet
  Föreningen För Kortvuxna-DHR Svensk
  Little People of America - LPA
  MedlinePlus: Growth Disorders
  Sköldkörteln
  MedlinePlus: Thyroid Diseases
  SMIL: Sköldkörtelsjukdomar Dansk Norsk Svensk (Universitetsbiblioteket i Oslo)
  Thyroid Home Page (Santa Monica Thyroid Diagnostic Center)
  Veod DIABETES
  American Diabetes Association - Patient Information
  Ny novDiabetesportalen Svensk (Lunds Universitets Diabetes Center)
  "De senaste nyheterna från forskningsfronten och aktuella fördjupningsartiklar om diabetes"

  Discovery and Early Development of Insulin (Univ of Toronto)
  MedlinePlus: Diabetes
  1177.se:
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2
  Romaner och berättelser med tema diabetes (Mölndals stadsbibliotek)
 • »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved
  . - Länkar kollade: 2011-11-09
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek stattrax.com